dissabte, de maig 05, 2007

Per una ciutat Sostenible, Acollidora i Segura

Pla d’habilitació de zones de lleure infantil i juvenil
La ciutat està infradotada en àrees de lleure infantil i juvenil. Nomes cal passejar-se per les poques que hi ha, per les tardes a la sortida de l’horari escolar, per comprovar com estan de saturades.

Igualment passa en les poques que hi ha dedicades als joves amb cistelles de basquet, que a més d’ajudar a promocionar l’esport al carrer, donen una alternativa d’oci sana als joves.

Ens comprometem a realitzar 4 noves d’oci infantil i juvenil a l’interior de la ciutat i a millorar les existents, amb mesures adients de seguretat i ampliant aquelles que ho permeten.

Pla de supressió definitiva de barreres arquitectòniques
Durant les diferents legislatures dels darrers 20 anys, s’han aprovat per iniciativa dels grups d’esquerres, la supressió gradual de les barreres arquitectòniques en edificis i llocs de competència municipal. Les mocions aprovades en Ple s’han traduït en alguns cassos en l’adaptació d’alguns equipaments: l’edifici consistorial, pavelló municipal d’esports o el Museu de Montsià. Queden però encara, moltes adaptacions pendents: les voreres de l’avinguda de la Ràpita que no es van executar correctament en el seu dia, l’accés interior i exterior de la majoria de centres educatius, molts espais públics d’Amposta (places, passejos, ...). Cal resoldre definitivament aquesta assignatura pendent en l’urbanisme local.

Creació d´una Àrea específica de Medi Ambient
És necessari crear una àrea municipal específica dedicada a la gestió ambiental i que prioritzie:

1. La redacció d´una autèntica Agenda 21 que impliqui realment tots els sectors socials d´Amposta en la definició d´un model de desenvolupament sostenible per la nostra ciutat.
2. El foment de l’estalvi d’aigua i reciclatge de les aigües grises. Es bonificarà l’Impost de Construccions (ICO) per a fomentar-ne l’ús a les noves construccions. A les noves construccions municipals hi serà obligatori i, poc a poc, s’iniciarà la instal•lació a les existents en l’actualitat: especialment els centres escolars.
3. L´impuls de les energies renovables, especialment la solar en els edificis públics municipals i potenciar les instal•lacions fotovoltaiques en l’àmbit privat.
4. L’encàrrec d’una auditoria per mesurar l’eficiència energètica de les instal•lacions elèctriques municipals, adaptant-les a la normativa sobre contaminació lumínica.
5. L’elaboració d’un mapa de contaminació acústica de la ciutat, preveient solucions en els punts on es sobrepasse la legislació vigent.
6. Demanar a l’empresa d’abastament d’aigua municipal, una auditoria en l’eficiència en la xarxa de distribució d’aigua potable.
7. Programació anual d’activitats de formació i divulgació ambiental.

Intervencions urbanes puntuals
Més enllà del Pla de rehabilitació integral de la Via Púbica que cal aplicar de forma urgent a tota la ciutat per tal de recuperar la imatge degradada d’Amposta, hi ha punts concrets de la ciutat que cal millorar fent actuacions puntuals de reurbanització.

Durant aquests 4 anys hem estat realitzant un seguiment d’aquestes zones, de les quals hem presentat mocions, que tot i haver-se aprovat per unanimitat en alguns casos, no s’han executat per manca de voluntat política.

La reurbanització del Carrer Verge del Pilar, la millora dels laterals de l’Avinguda Santa Bàrbara i la millora de la Plaça Adolf Ventas, en són alguns exemples.


Millora de la seguretat ciutadana i la promoció d’ hàbits de comportament cívic i solidari
Mitjançant el reimpuls de la Junta de Seguretat Ciutadana presidida per l’alcalde i el Regidor de Governació, amb la direcció i assessorament del cap de la policia local, que a més, estarà integrada pel President de la Federació de les AA.VV. i els comandaments de les altres policies amb seu a la nostra ciutat (Mossos d’Esquadra i Guàrdia Civil).

Cal adequar la plantilla de policia municipal a les necessitats actuals de la nostra ciutat. Invertir en seguretat és invertir en qualitat de vida.

Implantarem una patrulla mòbil permanent que atengui les necessitats de seguretat del barris disseminats: Poble Nou, Balada, Eucaliptus i altres i que fase les funcions d’una oficina mòbil per atendre les denuncies dels ciutadans.

Cal promoure programes específics per a fer respectar les normes de circulació i els hàbits de comportament cívics i solidaris, potenciant la tasca informativa dels policies municipals i la possibilitat que les multes puguen bescanviar-se per cursets de seguretat vial. Només l’assistència i la demostració d’haver assolit els objectius dels cursets seran motiu per anul•lar les multes.


Millora de la xarxa de camins rurals
El terme municipal d’Amposta té una extensió considerable i una activitat agro-ramadera encara molt important. Cal una intervenció integral en la millora de les infraestructures bàsiques d’accés al mon rural. Proposem un pla de millora de la xarxa de camins rurals, del terme municipal, en col•laboració amb la Generalitat