dimarts, de febrer 17, 2009

L'oportunitat de crear un gran espai públic al centre d'Amposta

En el darrer Ple ordinari celebrat el dia 26 de gener, es va aprovar l’adjudicació definitiva de la concessió d’obra pública per la construcció d’un aparcament soterrat i la seva explotació i, la concessió del servei d’explotació d’estacionaments controlats mitjançant expenedors de tiquets a la ciutat d’Amposta.

D’aquesta concessió, es desprèn l’obligatorietat per part de l’empresa adjudicatària, de redactar un projecte executiu que a més de contemplar l’estructura soterrada per acollir l’aparcament, prevegi la urbanització de l’espai que quedarà en superfície.

Aquest espai, un cop unificades les places del Mercat (Ramon Berenguer IV) i la de la Lira (Elisabets), serà un dels espais públics més grans de la ciutat i conjuntament amb la seva centralitat respecte el tramat urbà d’Amposta, li atorguen unes potencialitats d’us ciutadà i públic de gran transcendència de cara al futur. Des d’acollir la realització d’actes públics de gran format, fins la realització d’actes ciutadans, festius, de suport al comerç, culturals, etc .... Les possibilitats seran molt amplies i consolidaran aquest espai com l’autèntic centre social i comercial d’Amposta.

Per tot això, el grup municipal del PSC-PM a l’Ajuntament d’Amposta, proposarà al Ple del proper dilluns dia 23 de febrer el següent acord:

Que el projecte executiu prevegi aquests usos socials de futur, limitant al màxim les possibles compartimentacions tant horitzontals com verticals del conjunt de l’espai i permetent, per tant, el màxim aprofitament possible de l’espai unificat que quedarà.

Entenem que és una bona oportunitat per consolidar aquest espai com l'autèntic centre social, civic i comercial de la ciutat. Esperem comptar amb el suport de la resta de partits polítics del consistori.