dimarts, de març 01, 2011

Per millorar la circulació

Com a objectius estratègics ens proposem la delimitació de carrers alternatius als principals per absorbir la circulació interior i fer de l’Eix de l’Ebre una autèntica anella viària de circulació exterior ràpida, ben connectada al centre. Amposta necessita de forma prioritària millorar la seva accessibilitat exterior i interior per la prestació de serveis als pobles i ciutats veïnes. Cal posar semàfors on sigue necessari, Amposta és una ciutat sense semàfors. Molta gent de fora no ve a la nostra ciutat a consumir els nostres serveis pels problemes de circulació

Pel que fa a accions concretes:


Habilitació de noves zones d’aparcaments lliures

Millora dels accessos d’Amposta per Sant Jaume i pel pont de la N-340

Millora integral del pont de la N 340

Connexió del carrer Barcelona amb el pont de la N 340 per la vora del canal

Connexió de la Avinguda Catalunya amb l’Avinguda Aragonesa

Connexió de l’entrada a Amposta per la Carroba, amb l’Avinguda Aragonesa

Foment del transport públic urbà

Senyals mòbils que avisen els conductors amb antelació del tall d’algun carrer

Educació vial i cos de voluntaris de circulació per la sortida dels col.legis, amb col•laboració amb la gent gran

Alternatives als problemes de circulació provocats pel mercat dels dimarts

Connectar el passeig del Canalet de la Ràpita amb la carretera de baix de la Ràpita

Urbanitzar la Ronda Generalitat entre els Mossos i la Càmara

1 comentari:

Xiela ha dit...

Mare, quina rao esten fatal Amposta en circulació, per anar a un puesto volten tot el poble. A mi personalment m'agradaba mes abans.
Besets.