dimecres, de març 07, 2007

Propostes per la Dona

Les propostes que reprodueixo a continuació han estat escrites per Lluïssa Lizàrraga, companya regidora a l'ajuntament, diputada al Congrès i número 2 de la candidatura a les properes eleccions municipals. Pel seu interès i actualitat, les penjo al meu blog com una de les propostes que configuren el nostre programa electoral.

L'administració local és la més propera respecte les necessitats, inquietuds i interessos de les persones. Per això l'ajuntament ha de ser l'impulsor de les polítiques necessàries per tal que les dones, que encara continuen patint discriminació, tinguin en l'acció municipal la resposta que precisen.

Amb aquesta prioritat, des del PSC començarem una nova etapa amb noves idees i propostes, continuant així la tasca que els socialistes hem dut a terme durant aquests darrers anys, tant des de l'Administració Central com des de la Generalitat: Llei contra la violència de gènere, Llei de conciliació de la vida familiar i laboral, Llei d'igualtat, Llei de la dependència, ...

Aquest és el nostre compromís electoral:

1. Creació de la Regidoria de la Dona

Que ha de tenir pressupost, programa i personal propi i que ha d'impulsar el Pla Municipal per a la dona de forma transversal amb la resta de regidories, amb el compromís d'aplicar polítiques de promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant informació i assessorament, prevenció i promoció, i formació i docència.

Des de l'Àrea de promoció econòmica propiciarem una discriminació positiva per tal d'incentivar i donar suport a les dones emprenedores. Aquesta regidoria vetllarà per fer complir el que diu la Llei i eliminar qualsevol tipus de discriminació en relació a l'Administració Municipal, així com l’eradicació de qualsevol tipus de llenguatge sexista en tota la documentació que generi el Consistori.

La regidoria propiciarà iniciatives per a fomentar la participació de les dones en la política de la ciutat, en el teixit associatiu i, en definitiva, en els temes que afecten i preocupen els ciutadans i ciutadanes. Això passa per la constitució d'un Consell de dones que agrupi a totes les Associacions de dones d'Amposta i que, a la vegada, s'impliqui en l'oferta d'una programació d'activitats, tallers i xerrades informatives que responguin a les necessitats de les dones d’avui.

També s'afavorirà un contacte permanent amb els organismes adients per tal d'aconseguir un únic circuit de tractament dels casos de violència de gènere. Establirem les característiques i els límits d'actuació de cada servei, donant molta importància a la coordinació.

2. Edició d'una guia de serveis per a la dona

Amb informació sobre els centres de servei a la dona existents al municipi, a la comarca i a la vegueria: SIAD (centre d’informació i atenció a la dona), punts d’informació, centres de planificació familiar, serveis joves, jutjats, CAPS, forces de seguretat, associacions, etc. Pretenem fer arribar aquesta informació a totes les dones individualment.

Això ho complementarem amb la posada en marxa d'un web d’informació i atenció a les dones d'Amposta dins la pàgina web de l’Ajuntament


3. Mesures per ajudar a la conciliació de la vida laboral i familiar

És necessari per a què la dona pugui accedir de ple al món laboral remunerat, el disposar de serveis que l'ajuden en l'atenció als fills. Per això, juntament amb la Generalitat, continuarem creant les places que el municipi necessiti de llar d'infants durant els propers 10 anys i ajudarem a les AMPA per tal que tots els Centres del municipi puguin ofertar activitats extraescolars des de les 8 del matí fins a les 7 de la tarda.