divendres, de febrer 01, 2008

La participació ciutadana haurà d'esperar fins el 2011

Des del grup municipal del PSC hem estat reivindicant durant la passada legislatura la potenciació de les Associacions de Veïns i les entitats com a vies naturals de participació ciutadana.
La necessitat d’espais a disposició de les entitats per una banda i la millora de comunicació entre les associacions i el govern municipal han estat les dues grans assignatures pendents en aquest àmbit a Amposta. Des de la nostra concepció de participació i en la majoria dels sistemes madurs democràtics actuals, no n’hi ha prou en anar a votar cada 4 anys.

Reconeixem que en els darrers dos anys s’han començat a donar passos en aquesta direcció com la delimitació en barris de la ciutat, a finals de la legislatura passada, i l’inici de dotació de locals perquè les entitats i associacions d’Amposta puguin funcionar de forma autònoma. El nostre desig és que pugui donar resposta a totes les peticions

Queda encara molt de camí a recórrer i al nostre criteri caldria fomentar les assemblees de barri i implicar els representants de les associacions de veïns en els temes que els afecten de forma directa i oberta.

Recentment s’ha constituït a la nostra ciutat una Federació de Veïns que agrupa la practica totalitat de les associacions de veïns d’Amposta. Ens hem de felicitar perquè la societat civil de la nostra ciutat tingui iniciatives d’aquesta naturalesa, que demostren la maduresa que estan adquirint gradualment les nostres associacions.

Diverses normatives (Llei reguladora de les bases de règim local i el text refós de legislació municipal i de regim local de Catalunya) emparen els principis de participació ciutadana en els Plens, permetent que els ciutadans puguin a més d’assistir ala seu desenvolupament, presentar iniciatives i participar directament

Existeixen diversos precedents tant a Amposta com en ciutats veïnes. La Sra. Encarna Ferré, alcaldessa del Poble Nou del Delta, tot i no ser regidora del nostre ajuntament assisteix a tots els Plens amb veu i sense vot, ocupant un escó com qualsevol altre regidor i intervenint quan algun dels temes tractats en plenari fan referència a la seva pedania. Per altra banda, al final del plens celebrats al municipi veí de Sant Carles de la Ràpita, l’alcalde cedeix la paraula a qualsevol ciutadà que tingue alguna interpel•lació al membre de l’equip de govern

Per tot això, el grup municipal del PSC vam proposar en el passat Ple celebrat el 28 de gener reconèixer el paper d’interlocució preferent de la recent constituïda Federació d’Associacions de Veïns d’Amposta, permetent que el seu President pogués intervenir en els Plens en aquells assumptes que fossen d’interès per les entitats que representa.

El resultat final fou que CiU un cop mes aplicant el rodet de la majoria absoluta tombà la nostra moció, al•legant que ningú de la Federació s’havia adreçat a l’equip de govern per presentar-se i que els constava que tenien problemes de representativitat interns en un dels presidents de les associacions federades.

Un autèntic cop baix al moviment veïnal de la ciutat que lluny de veure com des de l’ajuntament se’ls obren les portes de bat a bat i s’aplica una relació de complicitat i bon rollo des del començament, se’ls gira l’esquena i s’aixequen barreres de forma totalment incomprensible.

No em cansaré de repetir-ho durant aquesta legislatura. És el que la gent ha votat i és el que tenim ...