dimarts, de febrer 28, 2012

L’opacitat continua dominant la gestió municipal a Amposta

Aquesta és per desgràcia el tret característic del nostre actual equip de govern, expliquen les coses que volen, com volen, quan volen i si volen ... I si poden evitar explicacions de segons quin temes millor que millor. Per desgràcia tenim exemples mes sovint del que ens agradaria i que ho il•lustren de forma clara.

El darrer ha estat assabentar-nos remenant entre els centenars de decrets d’alcaldia que passen mensualment entre la documentació dels Plens, que l’equip de Govern ha aprovat amb nocturnitat un any més el famós decret de gratificacions tècnicament conegut com a Incentius de Productivitat 2012 i que afecta uns quans “escollits” funcionaris municipals.

Perquè la gent ens entengue, estem parlant d’un sobresou que afecta més d’una vintena de treballadors municipals, destinat a “retribuir l’especial rendiment, l’activitat extraordinària, l’interes i la iniciativa amb la que el funcionari realitza el seu treball” segons resa l’encapçalament del propi decret i que evidentment determina l’alcalde en funció de criteris completament arbitraris i en alguns casos de clara afinitat política. Fins i tot el propi Comitè d’Empresa de l’ajuntament, que representa el conjunt dels més de 300 treballadors municipals, s’ha manifestat obertament contrari al famós “decret de gratificacions” perquè és un greuge comparatiu entre els empleats municipals i perquè en aquests moments d’austeritat pressupostària on tots els empleats públics estan contribuint de forma “obligatòria” a la reducció dels seus salaris, és injust i “immoral” que alguns “escollits” estiguen al marge d’aquestes retallades i fins i tot vegin incrementat el seu sou base en 22.000 euros anuals en algun cas gràcies a l’esmentat decret.

Agreuja encara més aquesta arbitrarietat el fet que alguns d’aquests funcionaris tinguen concedida la “compatibilitat” per exercir tasques professionals de caràcter privat en el seu temps lliure. En que quedem ? Si les gratificacions es reben per “l’activitat extraordinària” realitzada fora de l’horari laboral habitual, com és possible que a la vegada puguen fer feines privades en un horari que ja està retribuït per aquest decret de gratificacions ?

Igual que l’any passat, el 2012 serà un any complicat per moltes entitats culturals i esportives, que han vist reduïdes les aportacions per manca d’espònsors i d’impagament de moltes quotes de socis a causa de l’estat de les economies familiars. Un increment en un 30 % de les aportacions al conjunt de les entitats culturals i esportives amb l’ajuntament igual que s’ha fet amb les de caire social seria el correcte. Estem parlant de uns 100.000 euros extres, respecte a un pressupost de 21 milions d’euros, o el que és el mateix, els que ens estalviaríem si suprimissin el decret de gratificacions. De que ens servirà tenir un Centre de Tecnificació, un centre universitari d’INEF o les millors Bandes de música de Catalunya, si la cantera que ha de nodrir aquests centres esta disminuïda per manca d’entrades de nous xiquets i xiquetes ?