dilluns, de març 26, 2007

Un projecte d’Educació Integral de ciutat

Hi ha molts aspectes de l'àmbit educatiu, on els ajuntaments hi poden intervenir. De fet en educació primària ja s'actua en temes com el manteniment de centres públics, la participació als òrgans de Govern, vigilància de l'escolaritat educativa, vigilància dels edificis escolars públics i neteja dels edificis. Hi ha d’altres però, on de mutu acord amb l'administració educativa, els ajuntaments també es poden implicar: serveis complementaris (menjadors, transport,.....), matriculació, xarxa pròpia de centres d'educació infantil 0-3 anys, serveis de suport pedagògic a la comunitat, concrecció dels Cicles Formatius, orientació dels alumnes respecte el mercat de treball, ensenyaments artístics ... El ventall és molt ampli i preten oferir un projecte d'educació integral que abaste totes les franges d’edat i inquietuds: idiomes, música, art, adults, lectura, ... Des del PSC, per la propera legislatura 2007-2011, proposem:

Normalització de les Escoles de Música
Les Escoles de Música de la Lira i la Fhila, i d’altres privades, tot i el importantíssim paper que tenen en la formació del jovent de la ciutat, viuen una situació precària a causa de la dificultat que tenen per mantenir una plantilla estable del professorat. Ens proposem, en col·laboració amb el Departament d'Educació, la normalització definitiva d'aquesta situació que provoca inseguretat tant a les Bandes, com a les pròpies escoles, regulant el treball d'aquest col·lectiu i dignificant el seu treball.

Potenciació de la Formació Professional i Cursos de Postgrau
Un altre aspecte bàsic en la relació entre educació i municipi és el desplegament de la formació professional i la connexió amb el desenvolupament econòmic de la ciutat. Cal fomentar la transició entre l'escola i el treball, mitjançant l'impuls d'aquells mòduls de formació professional que compleixin aquests objectius, especialment en l'àmbit de la Comunicació, Imatge i So

Amposta pot anar introduint-se progressivament en l'àmbit dels estudis universitaris mitjançant el foment de la realització de cursos de Postgrau, especialment en aquelles àrees on tenim algun centre de recerca o empresa capdavantera: agroalimentaris, administració pública ...

Programa de manteniment i millora d’edificis i equipaments
Cada Centre Educatiu ha de tenir un conserge propi. Impulsarem un programa de manteniment d'edificis i equipaments que garanteixi el bon estat dels edificis escolars com una de les condicions bàsiques per a l'exercici de la docència. Impulsarem el projecte Heura de connexió a la xarxa sense fils en tots els espais educatius d’Amposta.

Oficina Municipal de Matriculació
Cal posar en funcionament l'Oficina Municipal de matriculació, que aborde de forma objectiva i sense complexes temes com la distribució dels nouvinguts i alumnes amb necessitats especials entre els diferents centres. Aquesta oficina s'ha de moure per una gestió professional en base criteris estrictament educatius.

Potenciació de l'Escola d'Art i Disseny
Volem aprofundir en la millora de les expectatives dels ciutadans d'Amposta perquè l'estudi de les arts plàstiques siguen a l'abast d'un nombre cada cop més gran dels nostres ciutadans. L'Escola d'Art fa 20 anys que dona un servei, no només a Amposta, sinó a tot el territori, formant professionals i donant sortida a les inquietuds artístiques de molta gent. Ens proposem potenciar l'Escola, ampliant el seu espai i els mòduls professionals que imparteix i traslladant si cal la seva ubicació.


Potenciació de l'Escola Oficial d'Idiomes
L'Escola Oficial d'Idiomes començà a funcionar fa dos anys amb una ubicació provisional a les dependències de l'actual IES Ramon Berenguer IV. Durant aquest temps la inciativa s'ha desmostrat un encert atesa la gran quantitat de matriculats de la pròpia ciutat i municipis veins. La convivència entre les dues activitats docents és però cada cop més difícil per l'ús obligat comú de les instal.lacions. Cal trobar una nova ubicació definitiva que done resposta a les necessitats actuals i futures en algun edifici cedit per part de l'ajuntament.

Manteniment del ratio actual de places de l'escola bressol
Començarem a treballar en la tercera escola bressol municipal d’Amposta, per tal de garantir el manteniment de l'actual ratio de places bressol (0 – 3 anys). Volem uns serveis de qualitat per als infants, amb ofertes flexibles d'horaris i formes d'atenció que permetin a les famílies compatibilitzar el temps de treball amb el temps familiar.

Major connexió entre la ciutat i el territori amb els centres docents
És bàsic, en matèria educativa, connectar el coneixement de la ciutat i el territori amb l'activitat dels centres docents. Cal una acció conjunta dels membres de la comunitat educativa i l'administració local que dissenye itineraris i programe activitats per al coneixement i aprofitament de museus, institucions, empreses, història de la ciutat.... sempre d'acord amb les necessitats detectades pels equips docents dels diferents nivells. Cal potenciar el treball en xarxa amb altres àrees: joventut, salut, ... Podem pensar en l'existència de personal, amb dedicació temporal o permanent, encarregat de preparar aquestes activitats. Volem millorar el rendiment escolar. Per tal d'aconseguir-ho treballarem per crear un marc entre els centres (equips docents, direccions, AMPAs) que permeti un treball conjunt, una millora de les relacions i un coneixement de les responsabilitats escolars a cada àmbit per prevenir i millorar la situació actual. L'ampliació de les destinacions dels alumnes de l'Aula Oberta (AO) en diversos serveis municipals, el foment d'un Pla de foment de lectura juvenil en col·laboració amb la Biblioteca comarcal i la potenciació dels Plans de transició escola treball (PTT) en serien bons exemples.

Potenciació del Programa Entorn
Ha de ser una prioritat el desenvolupament i aprofundiment de les possibilitats del programa Entorn. Els programes d'acollida escolar dels infants han d'anar acompanyats d'un increment i de la millora de la qualitat dels serveis, de manera que els ciutadans que viuen en aquestes zones no abandonen l'escola on els tocaria estar escolaritzats per temor de no ser atesos en les condicions de qualitat que ells desitgen. Cursos de llengües d'arribada, coneixements de les diferents cultures, tallers d'interculturalitat; programacions fetes amb l'acord de tos els membres de les comunitats educatives i de les comunitats de gent immigrada i aules familiars d'acollida. Contactes que permetran el coneixement de la diferència, l'acceptació de les particularitats culturals diferenciadores i la integració de tots dintre d'una cultura més ampla d'acollida.

Aprofitament de les infraestructures de la ciutat
A més a més, aprofitarem les infraestructures existents més enllà de l'horari escolar amb la voluntat d'aprofitar-les les vint-i-quatre hores del dia els tres-cents seixanta-cinc dies de l'any, tant per als alumnes escolaritzats en els Centres com per als adults que viuen en el seu entorn. En aquest aspecte volem remarcar la importància amb els equips docents de cada Centre i les AMPAs de cadascun. Volem de fer dels centres educatius la segona llar dels ciutadans i facilitar que les famílies que ho necessiten, en col·laboració amb les AMPAs puguin tenir els xiquets/es des de les les 8 h del matí a les 20 h. Això implicaria també obrir progressivament els serveis del centre al seu barri: biblioteca, pistes esportives, menjador...

dimecres, de març 21, 2007

El valor de la mediació

Durant aquests poc més tres anys que porto com a director de serveis d'Agricultura he tingut ocasió de conèixer amb profunditat els sectors primaris del territori, d'implicar-me en molts projectes vinculats al mon agroalimentari a l'Ebre i de tractar personalment amb la majoria de líders agraris, ramaders, pesquers, sindicals i agroindustrals de les nostres comarques.

Recordo que el primer any en el càrrec vaig estar muntat en un tiobibo de reunions, visites i trucades del que tot just encara en surto ara. Aquí tot es viu amb passió, amb un dramatisme digne de la millor obra de Shakespeare, amb urgència, ... Costa donar-li el valor just a cada cosa sinó coneixes més o menys la història real que hi ha al darrera.

He de reconèixer que aquest, més enllà dels tòpics que la societat urbana li atribueix, és un món amb unes característiques que el fan molt especial, almenys als meus ulls. Conté una diversitat de subsectors inabastable, pots passar de les mandarines als conills, dels musclos a les dejeccions ramaderes o de l'oli a la grip aviar en un sol matí. Està molt mediatitzat per les polítiques europees, fins el punt que en algunes àrees som bàsicament una gestora dels recursos que ens transfereix la Unió Europea. Moltes entitats agràries han estat i encara són en alguns casos espais on es disputa la influència sobre tot un poble. I per altra banda el mon agrari està en excés tancat en ell mateix, arrossegant una inèrcia anacrònica que respon als temps en que aquest era el sector econòmic sobre el qual girava tota la resta d’activitats. En general la gent del camp és orgullosa, hereva d'una cultura més que mil·lenària, prudent, sovint en excés conservadora.

Aquest és també un mon de persones i per tant de problemes de relació, d'ofesos i ofenedors, de bons per uns i dolents pels altres, de bons professionals i també d'alguns cantamanyanes .... Per això, d’allò que em sento més orgullós és on la meva intervenció, no ha estat l'aconseguir una subvenció o el recolzament a un projecte determinat, sinó el d'haver estat la peça mediadora que ha propiciat la resolució d'un conflicte, on hi havia implicats molts sentiments i que havien arrossegat a la fractura una entitat i fins i tot un poble sencer. Per desgràcia, durant aquests tres anys m’ha tocat intervenir en molts d’aquests casos i no tots amb resolució satisfactòria. Quan te'n surts però, el resultat per tots plegats no es pot pagar amb diners.

dijous, de març 15, 2007

Els companys d'Iniciativa

Llegeixo a la premsa que els companys d'Iniciativa han presentat el seu cap de llista per les properes eleccions.

No amagaré que fins fa pocs dies he treballat per assolir un acord que ens permetés als dos partits, PSC i ICV, anar plegats a les Municipals. Finalment ICV ha preferit anar en solitari, cosa que lamento però que a la vegada comprenc per les necessitats que tenen tots els partits de consolidar el seu espai electoral. Se que aquesta vegada, no anirà de 80 vots, que són els que li van mancar el 2003 per assolir un regidor i de retruc fer perdre la majoria absoluta a CiU. Està cantat que la còmoda majoria que han tingut per governar durant 5 legislatures seguides desapareixerà.

Tot i això, em preocupa la dispersió que pot haver del vot a l'esquerres, i que ens pot fer perdre algun representant municipal en benefici del bloc de les opcions de dreta. Amb un cens de prop de 20.000 habitants, però encara amb 17 regidors (fins el 2011 no saltarem als 21), la representació municipal es pot cotitzar al voltant dels 600 vots. Per tant, és molt possible, que les opcions minoritàries, tot i que milloren els resultats del 2003, continuen quedant-se sense cadira a l'ajuntament.

Per això, passat el disgust inicial i respectant la decisió d'ICV, no tinc altra opció que encoratjar-los perquè treballen amb intensitat des d'ara fins el dia de les eleccions. Conec Àngel Porres, una persona jove, implicada en el moviment veïnal i amb una visió de la vida municipal que m'és molt popera. Estic segur que ens avindrem en cas que l'aritmètica electoral ho permeti.
Per sumar però, primer cal tenir presència, i aquest és el repte dels companys d'ICV a Amposta, i això passa entre d'altres, per reagrupar l'esquerra històrica del PSUC, força més votada a Amposta en les primeres eleccions municipals l’any 1979.

dimecres, de març 07, 2007

Propostes per la Dona

Les propostes que reprodueixo a continuació han estat escrites per Lluïssa Lizàrraga, companya regidora a l'ajuntament, diputada al Congrès i número 2 de la candidatura a les properes eleccions municipals. Pel seu interès i actualitat, les penjo al meu blog com una de les propostes que configuren el nostre programa electoral.

L'administració local és la més propera respecte les necessitats, inquietuds i interessos de les persones. Per això l'ajuntament ha de ser l'impulsor de les polítiques necessàries per tal que les dones, que encara continuen patint discriminació, tinguin en l'acció municipal la resposta que precisen.

Amb aquesta prioritat, des del PSC començarem una nova etapa amb noves idees i propostes, continuant així la tasca que els socialistes hem dut a terme durant aquests darrers anys, tant des de l'Administració Central com des de la Generalitat: Llei contra la violència de gènere, Llei de conciliació de la vida familiar i laboral, Llei d'igualtat, Llei de la dependència, ...

Aquest és el nostre compromís electoral:

1. Creació de la Regidoria de la Dona

Que ha de tenir pressupost, programa i personal propi i que ha d'impulsar el Pla Municipal per a la dona de forma transversal amb la resta de regidories, amb el compromís d'aplicar polítiques de promoció de la igualtat d'oportunitats mitjançant informació i assessorament, prevenció i promoció, i formació i docència.

Des de l'Àrea de promoció econòmica propiciarem una discriminació positiva per tal d'incentivar i donar suport a les dones emprenedores. Aquesta regidoria vetllarà per fer complir el que diu la Llei i eliminar qualsevol tipus de discriminació en relació a l'Administració Municipal, així com l’eradicació de qualsevol tipus de llenguatge sexista en tota la documentació que generi el Consistori.

La regidoria propiciarà iniciatives per a fomentar la participació de les dones en la política de la ciutat, en el teixit associatiu i, en definitiva, en els temes que afecten i preocupen els ciutadans i ciutadanes. Això passa per la constitució d'un Consell de dones que agrupi a totes les Associacions de dones d'Amposta i que, a la vegada, s'impliqui en l'oferta d'una programació d'activitats, tallers i xerrades informatives que responguin a les necessitats de les dones d’avui.

També s'afavorirà un contacte permanent amb els organismes adients per tal d'aconseguir un únic circuit de tractament dels casos de violència de gènere. Establirem les característiques i els límits d'actuació de cada servei, donant molta importància a la coordinació.

2. Edició d'una guia de serveis per a la dona

Amb informació sobre els centres de servei a la dona existents al municipi, a la comarca i a la vegueria: SIAD (centre d’informació i atenció a la dona), punts d’informació, centres de planificació familiar, serveis joves, jutjats, CAPS, forces de seguretat, associacions, etc. Pretenem fer arribar aquesta informació a totes les dones individualment.

Això ho complementarem amb la posada en marxa d'un web d’informació i atenció a les dones d'Amposta dins la pàgina web de l’Ajuntament


3. Mesures per ajudar a la conciliació de la vida laboral i familiar

És necessari per a què la dona pugui accedir de ple al món laboral remunerat, el disposar de serveis que l'ajuden en l'atenció als fills. Per això, juntament amb la Generalitat, continuarem creant les places que el municipi necessiti de llar d'infants durant els propers 10 anys i ajudarem a les AMPA per tal que tots els Centres del municipi puguin ofertar activitats extraescolars des de les 8 del matí fins a les 7 de la tarda.