dimarts, de març 29, 2011

La Cultura, un tret que ens dona identitat pròpia

Com a objectius estratègics ens proposem usar el fet musical d’Amposta, per a projectar-nos a nivell nacional i internacional. Hem ser capaços de treure un valor afegit a aquest tret que ens dona personalitat pròpia i ens diferencia de la resta de ciutats mitjanes de Catalunya. Juntament amb al mercat tradicional a la plaça i les escoles de ball locals, existeix un potencial creatiu cultura immens que cal saber apoiar i fer créixer en benefici de tots.

Potenciar la coordinació entre tots els equipaments culturals de la ciutat: Museu, Biblioteca, Escola d’Art, Centre d’Arts Visuals i Arxiu Històric. Aposta avui es una potencia cultural en equipaments. Cal treure-li tot el suc

Aprofitar el Mercat Tradicional a la plaça com a element de projecció exterior

Potenciació de les Societats Musicals. Increment de la dotació dels convenis

Possibilitat de fer un Conservatori de Musica a Amposta

Promoció exterior d’Amposta a través de les Bandes

Fira de Música. Fer d’Amposta la capital musical a Catalunya un cap de setmana l’any

Aprofitar les escoles de dansa i ball per organitzar un certamen anual de nivell nacional

Modernització del model de Festes Majors. Ball gratuït i portar alguna actuació de 1r nivell

Programació d’actes lúdico-culturals els caps de setmana durant tot l´estiu, que facin d’atracció dels visitants de les ciutats costeres

Creació de Beques de Recerca i foment d´una línea editorial municipal

Recuperació de la memòria històrica d’Amposta, sense partidismes

Creació d’un espai de conservació i exposició dels Vestits de Paper

divendres, de març 25, 2011

És prioritari millorar l'eficiència dels recursos municipals

Com a objectius estratègics ens proposem optimitzar els recursos econòmics i humans municipals. L’ajuntament és la primera empresa pública d’Amposta amb més de 200 treballadors i 9 milions d’euros de despesa en personal. La despesa en bens i serveis és de 6 milions d’euros anuals. Amb aquestes xifres hi ha molt de marge per estalviar, com ho estan fent la majoria de famílies. Els diners públics ara més que mai s’han d’aprofitar fins el darrer cèntim en benefici de tots.

Pel que fa a accions concretes:

Creació d’una central de compres, que gestione i filtre tota la despesa del consistori. Cap regidor podrà fer una despesa no autoritzada.

Creació d’una borsa de treball transparent on es publiciten els llocs de treball públics, inclosos els dels plans d’ocupació. Revisar, actualitzar i publicitar la relació de llocs de treball municipal.

Disminució de la pressió fiscal modulant l’IBI urbà mentre el procés de revisió cadastral. L’IBI Urbà ha pujat un 70 % en els darrers 10 anys a Amposta.

Apropar al ciutadà el serveis i personal de l’ajuntament .Elaboració d’una guia de serveis externs de l’ajuntament que oriente els ciutadans

Potenciar les Noves Tecnologies com a via de resolució de gestions senzilles sense necessitat de personar-se a l’ajuntament.

Bonificar determinades taxes i impostos en rendes baixes. Increment de la dotació de les beques transport per estudiants

Anar gradualment cap al sistema de "finestreta" única per facilitar les tasques als ciutadans

Transparència en els comptes municipals. Accés al pressupost municipal i la seva evolució anual, a traves del web municipal.

Afavorir l’accés a la funció pública municipal als discapacitats.

Rendabilitzar els equipaments municipals sense us: l’escorxador vell i l’escorxador nou

Garantir el compliment correcte dels serveis externalitzats: SOREA

Foment de l’estalvi en el consum d’aigua i electricitat municipal. Auditoria dels consums. Amposta gasta 600.000 euros anuals en consum elèctric.

Impuls de les energies renovables en els equipaments municipals

dimarts, de març 22, 2011

Per millorar la Salut i el Benestar i protegir la nostra gent gran

Com a objectius estratègics ens proposem consolidar l’Hospital Comarcal, com el de referència del Montsià ampliant el ventall de serveis sociosanitaris i d’especialitats i completant l’execució d'una nova residencia ampliada de 200 places. Amposta acull importants equipaments i serveis en Salut i Serveis Socials que s’han de posar en valor com a pol d’atracció de les poblacions del voltant.

Pel que fa a d'altres accions concretes:

Construcció d’un nou CAP, amb un increment dels seus recursos humans i materials.

Potenciar els Serveis Socials, ampliant i reorganitzant la seva estructura actual.

Treballar conjuntament amb les associacions de malalts l’Alzheimer, Caritas, Fibromialgia, Lliga contra el Cancer, Diabetes, Mans Unides, Creu Roja, APASA, Siloe ...

Consolidació del programa específic d´atenció i seguiment domiciliària a la gent gran de més de 75 anys.

Ampliació de Llar de Jubilats municipal.

Creació de places específiques de psicogeriatria per a la nostra gent gran amb problemes de salut mental.

Col.laborar amb el Pere Mata, per integrar la seva activitat a la ciutat.

Elaboració d’un Catàleg de "Serveis integrals d´atenció a la gent gran" perquè coneguen el conjunt de serveis al que tenen dret i quina administració el presta

Col•laboració amb els Esplais i Casals. Tallers de memòria, d´informàtica, Balls i danses, telefonia mòbil, Gimnàstica i Salut.

Creació del Consell Municipal de la Gent Gran. Fomentar la col.laboració entre els casals de jubilats d’Amposta.

Promoció del voluntariat entre la gent gran i foment d’activitats esportives per a majors de 65 anys.

dimecres, de març 16, 2011

Per un projecte d'educació integral

Com a objectius estratègics ens proposem facilitar la implantació d’INEFC, connectant-la amb el Centre Tecnificació i a la vegada amb el foment de l’esport a Primària per despertar vocacions esportives i la municipalització voluntària de les escoles de música de les Societats Musicals, tot facilitant el seu finançament. Esports i Música han de ser els dos grans elements que projecten la identitat d’Amposta cap al futur.

Pel que fa a accions concretes:

Programa progressiu de gratuïtat dels llibres en Educació Infantil i Primària

Ajudar els cicles formatius dels Instituts per aconseguir que el màxim d’empreses col•laboren amb la realització de practiques pels alumnes

Potenciació de la Formació Professional en l’àmbit de la Comunicació, Imatge, So i TIC

Punt de suport de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a Amposta

Habilitar un nou espai, que dignifique la tasca de l’Escola d’Adults i de la Escola Oficial d’Idiomes

Potenciar la realització de postgraus en els punts forts de la ciutat: agroalimentari, turisme, música, medi ambient, esport i sociosanitari

Programa integral i conjunt de manteniment i millora d’edificis i equipaments educatius. Amposta es gasta 1 milio d'euros anual en manteniments d'edfificis

Potenciar la oficina Municipal de Matriculació

Completar la reubicació de l’Escola d’Art i Disseny i ampliar l’oferta educativa amb nous cicles formatius

Obertura de les pistes esportives dels centres educatius en caps de setmana

divendres, de març 11, 2011

Per una Amposta Sostenible, Participativa i Segura

Com a objectius estratègics ens marquem la millora de la seguretat ciutadana, potenciant la policia comunitària i la promoció d’ hàbits de comportament cívic i solidari i donar veu a les associacions de veïns com a interlocutors davants els temes que afecten els diferents barris d’Amposta. Una societat civil forta i independent és símptoma de maduresa democràtica i garantia de progrés.

Pel que fa a accions concretes:

Incrementar els efectius de la policia local en un 15 % en 4 anys. Amposta està per sota dels ratis que li corresponen. Més policia és sinònim de més garanties socials i de més qualitat de vida pel conjunt de la ciutat.

Fer una reserva d’espai per la ubicació definitiva del cos de la policia local. Els baixos d’un bloc de pisos no és un lloc adequat, ni recomanable.

Endurir el càstig als comportaments incívics, especialment en propietaris d’animals que embruten

Creació de programes de serveis a favor de la comunitat per delictes de faltes

Fomentar les assemblees de barri en col•laboració amb les associacions de veïns respectives

Habilitació d’un Centre Civic a disposició de les associacions d’Amposta, amb serveis comuns

El president de la Federació de veïns podrà participar a tots els Plens de l’Ajuntament.

Reconeixement de la figura del Voluntariat, Protecció Civil i els Agents Cívics

Consolidar, potenciar i obrir a la participació els mitjans de comunicació: Revista i Ràdio. Fer gratuïta la Revista Amposta per a que arribe a tothom, finançant-se amb publicitat

Habilitar noves zones de lleure infantil i promovent la instal•lació de materials tous al terra de les ja existents i instal•lant tanques de protecció al voltant

Fer una gran mirador públic sobre el riu, al Passeig Buenos Aires, connectant-lo amb el Castell, el Poador i el nou passeig fluvial

Remodelar l’avinguda Catalunya, fent-la més apta per als vianants i connectant-la amb l’avinguda aragonesa

Programa de millora integral de la xarxa de camins rurals

Planificar les obres en col•laboració amb els veïns i els comerços afectats. No ens poden permetre obrir un mateix carrer dos vegades seguides en poques setmanes.

Supressió definitiva de totes les barreres arquitectòniques en espais i centres públics

dimarts, de març 08, 2011

L’única enquesta vàlida, és la del dia de les eleccions

En les darreres setmanes estan apareixen en premsa resultats d’enquestes preelectorals, encarregades per alguns partits, en les que ja s’assignen el número de regidors que traurà cada formació política a l’ajuntament d’Amposta el proper 22 de maig.

Tots els partits amb representació a l’ajuntament, hores d’ara tenim els resultats d’enquestes encarregades a empreses més o menys solvents. L’objectiu és conèixer les grans tendències de vot de l’electorat i en clau interna, aplicar mesures correctores per millorar els resultats que les enquestes ens donen provisionalment. Es el que vam fer des del PSC a mitja legislatura, en una enquesta que no hem fet pública, com la majoria de partits.

Des del PSC no volen alimentar aquestes especulacions interessades, que busquen aixecar la moral interna de les bases d’algunes formacions politiques. Però qui calla, atorga ... I per tant, de forma breu apuntem alguna de les concussions que es recollien:

1. La majoria absoluta de CiU desprès de 24 anys, trontolla de forma clara però no irreversible.

2. El partit de la oposició que millora més clarament els seus resultats respecte el 2007, és el PSC i qualsevol alternativa de govern passarà per aquesta formació.

3. A partir del 22 de maig, hi haurà més de tres grups polítics amb representació de regidors a l’ajuntament.

Animem des d’aquí, tota la gent d’Amposta il•lusionada amb la possibilitat d’un canvi polític a l’ajuntament, perquè treballe en aquestes darreres setmanes per transmetre al seus amics, coneguts i familiars la necessitat d’aquest gir pel bé la ciutat i desprès de 24 anys per una qüestió de pura higiene democràtica. Com he dit al començament, l'única enquesta vàlida és la del dia de les eleccions. Entre tots podem.

dilluns, de març 07, 2011

Les infrastructures que Amposta necessita

Com a objectius principals ens proposem encarregar un Pla Estratègic d’Amposta que marque el full de ruta dels propers anys i fer una reserva estratègica de sol per equipaments esportius a la zona compresa entre el canal de la dreta i el canalet de la Ràpita. Si hem de liderar un projecte universitari esportiu necessitem una ubicació de futur per créixer de forma ambiciosa pensant a 20 anys vista.

Evidentment, les accions que posem a continuació no són les úniques que fan falta en l'àmbit de les infrastructures, pero segurament són les més emblemàtiques. La resta ja s'han apuntat en els blocs anteriors i s'aniran desenvolupant en els propers.

Pel que fa a accions concretes:

Una estació de passatgers a Amposta de la línea de tren Barcelona - València a Tosses

Prioritzar la construcció de l’autovia Amposta – Tortosa dintre el desdoblament de l’Eix de l’Ebre

Acabar d’obrir Amposta al riu entre el Castell i l’embarcador

Fer de la nova plaça del Mercat i voltants, l’autèntic centre neuràlgic d’Amposta

Una sortida d’Autopista que done servei al Montsià

Estació central de BUS i parades distribuïdes per punts cèntrics d’Amposta

Dotació de serveis a les nostres platges: vigilància, aparcaments i dutxes durant tot l’estiu

Arranjament de la façana marítima de la Urbanització d’Eucaliptus, a l’estil de Riumar

Potenciació i millora dels serveis del Poble Nou, Eucaliptus i Balada i millora de les carreteres d’accés

divendres, de març 04, 2011

Encantat d’haver tingut l’oportunitat de treballar pel nostre territori

Aquesta és segurament l’expressió que millor resumeix el meu sentiment després de set anys en el càrrec de director dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura.

Les dos directrius que m’han guiat en l’exercici de la feina aquests temps han estat, d’una banda, confiar i donar confiança als excel•lents professionals que té aquesta Conselleria a l’Ebre i, per l'altra, posar en evidència l’importantíssim pes que té el sector agroramader i pesquer i, especialment, la indústria agroalimentària a les Terres de l’Ebre. Aquest últim és el primer sector pel que fa a facturació, amb més de 800 M€ anuals, i també quant a ocupació, amb gairebé 3.000 persones treballant. Aprofito per agrair als mitjans de comunicació la complicitat que sempre he trobat per posar en valor el nostre sector.

Em sento especialment satisfet d’haver contribuït a consolidar sectors que fa pocs anys estaven fragmentats pel que fa a la seva representativitat i de vegades enfrontats internament. La Federació de productors de mol•luscs del Delta de l’Ebre (FEPROMODEL), l’Associació d’oleïcultors de la Ribera d’Ebre i l’Associació de productors agraris del Delta de l’Ebre (PRODELTA), per citar-ne alguns. La posada en marxa de nous regadius de suport i la millora de l’extensa xarxa de camins rurals han estat elements bàsics per dotar de competitivitat les nostres explotacions agroramaderes. Agricultura ha estat el Departament més inversor al territori durant aquest període amb 600 milions d’euros.

Vivim uns moments de crisi econòmica en els quals molta gent ha perdut la feina. Tot i això, el sector primari i agroindustrial s’ha revelat com una opció de futur, més enllà de les puntuals crisis de preus d’alguns productes, que pot continuar oferint oportunitats i que entre tots hem d’ajudar a detectar i desenvolupar.

Reingresso professionalment com a funcionari de la Generalitat en un exercici de normalitat política, amb un bagatge professional que em serà de gran utilitat en el futur i amb una extensa llista de nous amics i amigues, molts d’ells genis de l’agricultura, la ramaderia, l’aqüicultura i/o l’agroindústria, que conservaré més enllà de les conjuntures del moment. Les persones que em coneixen de prop, saben que l’activitat política per a mi no és una ocupació sobrevinguda, és una necessitat que m’arrossega a fer coses per la nostra gent i el nostre territori. El nou repte que m’he marcat presentant-me com a candidat a l’alcaldia d’Amposta respon simplement a aquesta necessitat personal inevitable.

dimecres, de març 02, 2011

Moció en la que demanem gratuïtat parcial de la zona blava quan hagi obres

MOCIÓ


Que presenta el grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PROGRÈS MUNICIPAL a l’Ajuntament d’Amposta, per a la seva aprovació.

En els darrers mesos, diversos carrers del centre d’Amposta han estat en obres i alguns encara continuen ara. Aquest tipus d’obres, en general, són necessàries per millorar la urbanització de les nostres vies més cèntriques, però a la vegada solen generar problemes d’accessibilitat als comerços i els veïns de la zona.

Creiem que des de l’ajuntament, més enllà de procurar enllestir aquest tipus d’obres el més aviat possible, per minimitzar els perjudicis als veïns i els comerços, caldria preveure alguna mesura que facilite l’accessibilitat i aparcament a la zona, especialment en horari comercial, mentre duren les obres.

Hi ha diversos precedents, com quan es va anular la zona blava del carrer Alcalde Palau, mentre van durar les obres de rehabilitació del pont penjant o més recentment, l’habilitació d’una zona d’aparcament gratuïta al voltant de la nova zona comercial del cementiri, mentre no estigui acabat el pàrquing soterrani que li ha de donar servei.


Per tot això, el grup municipal del PSC-PM a l’Ajuntament d’Amposta, proposa al Ple d’aquesta corporació l’adopció dels següents


ACORDS

Que a partir d’ara, sempre que es realitze una obra d’urbanització en algun carrer cèntric de la ciutat, amb presència d’establiments comercials, des de l’ajuntament s’habiliti una mesura de gratuïtat parcial, la primera hora, en relació a la zona blava del voltant de l’àrea en obres, de mutu acord amb l’empresa explotadora.

Que quan hagi possibilitat de renovar el plec de clàusules de l’empresa explotadora de la zona blava, aquesta mesura s’introdueixi com un punt més de les condicions del contracte, amb les compensacions que les dues parts acorden.

Que s’intente aplicar aquesta mesura en la zona d’obres del voltant de la plaça del mercat (avinguda Santa Bàrbara, carrer Innocenci Soriano Montagut, carrer Navarra, carrer Alcalde Palau, carrer Simpàtica, carrer Tarragona, carrer Palau i Quer, carrer Primer de Maig), mentre duren com a mínim les obres.


Antoni Espanya i Forcadell, portaveu del PSC-PM a l’Ajuntament d’Amposta
Amposta, 22 de febrer del 2011.

dimarts, de març 01, 2011

Per millorar la circulació

Com a objectius estratègics ens proposem la delimitació de carrers alternatius als principals per absorbir la circulació interior i fer de l’Eix de l’Ebre una autèntica anella viària de circulació exterior ràpida, ben connectada al centre. Amposta necessita de forma prioritària millorar la seva accessibilitat exterior i interior per la prestació de serveis als pobles i ciutats veïnes. Cal posar semàfors on sigue necessari, Amposta és una ciutat sense semàfors. Molta gent de fora no ve a la nostra ciutat a consumir els nostres serveis pels problemes de circulació

Pel que fa a accions concretes:


Habilitació de noves zones d’aparcaments lliures

Millora dels accessos d’Amposta per Sant Jaume i pel pont de la N-340

Millora integral del pont de la N 340

Connexió del carrer Barcelona amb el pont de la N 340 per la vora del canal

Connexió de la Avinguda Catalunya amb l’Avinguda Aragonesa

Connexió de l’entrada a Amposta per la Carroba, amb l’Avinguda Aragonesa

Foment del transport públic urbà

Senyals mòbils que avisen els conductors amb antelació del tall d’algun carrer

Educació vial i cos de voluntaris de circulació per la sortida dels col.legis, amb col•laboració amb la gent gran

Alternatives als problemes de circulació provocats pel mercat dels dimarts

Connectar el passeig del Canalet de la Ràpita amb la carretera de baix de la Ràpita

Urbanitzar la Ronda Generalitat entre els Mossos i la Càmara