dimecres, de març 16, 2011

Per un projecte d'educació integral

Com a objectius estratègics ens proposem facilitar la implantació d’INEFC, connectant-la amb el Centre Tecnificació i a la vegada amb el foment de l’esport a Primària per despertar vocacions esportives i la municipalització voluntària de les escoles de música de les Societats Musicals, tot facilitant el seu finançament. Esports i Música han de ser els dos grans elements que projecten la identitat d’Amposta cap al futur.

Pel que fa a accions concretes:

Programa progressiu de gratuïtat dels llibres en Educació Infantil i Primària

Ajudar els cicles formatius dels Instituts per aconseguir que el màxim d’empreses col•laboren amb la realització de practiques pels alumnes

Potenciació de la Formació Professional en l’àmbit de la Comunicació, Imatge, So i TIC

Punt de suport de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) a Amposta

Habilitar un nou espai, que dignifique la tasca de l’Escola d’Adults i de la Escola Oficial d’Idiomes

Potenciar la realització de postgraus en els punts forts de la ciutat: agroalimentari, turisme, música, medi ambient, esport i sociosanitari

Programa integral i conjunt de manteniment i millora d’edificis i equipaments educatius. Amposta es gasta 1 milio d'euros anual en manteniments d'edfificis

Potenciar la oficina Municipal de Matriculació

Completar la reubicació de l’Escola d’Art i Disseny i ampliar l’oferta educativa amb nous cicles formatius

Obertura de les pistes esportives dels centres educatius en caps de setmana