dimecres, de desembre 28, 2011

Les caigudes a la plaça del Mercat centren l'atenció del Ple

El Ple ordinari del mes de desembre del 2011 només tenia 10 punts en l’ordre del dia i gràcies a les mocions dels grups de l’oposició i especialment al torn de preguntes del nostre grup municipal es va allargar gaire bé 1 hora, en lloc de 20 minuts com era previsible.

D’entrada es va produir una situació anòmala que feia molts anys que no es donava, l’equip de govern no va portar a aprovació els Pressupostos del 2012 com és tradicional en el darrer Ple de l’any. Estarem per tant en pressupostos prorrogats segurament fins al Ple de gener. L’explicació oficial és que estan esperant a veure quines mesures aplica el nou Govern del PP per si te repercussions en les previsions d’ingressos i despeses i així evitar fer modificacions pressupostàries per adaptar-se. Avui a la premsa estatal, s’anuncia que Rajoy segurament esperarà al mes de març a explicar les mesures més radicals del seu mandat. De moment el poc que ha dit són mesures de cara a la galeria amb poc impacte sobre l’economia “real”: congelació dels sous dels funcionaris, passar els ponts als dilluns i revalorització de les pensions ...

En aquest context, el nostre grup va fer una bateria de preguntes dirigides a l’equip de Govern en la línea de controlar la seva gestió. Possiblement, la que ha tingut més ressò és la que vam demanar al Sr Manel Ferré si tenia prevista alguna actuació per donar solució als accidents que han patit diverses persones en la renovada plaça del Mercat durant les últimes setmanes -dues de les quals, una venedora del mercat i una dona d'edat avançada, haurien presentat una reclamació patrimonial al consistori després de trencar-se el braç en la caiguda-. Considerem que col•locant una petita reixa sobre el canalet que provoca les caigudes, per evitar el desnivell, com haurien suggerit els tècnics municipals, seria una "bona solució". No és normal que en poques setmanes hagin hagut tants incidents.

Ferré va admetre l'existència d'aquestes reclamacions patrimonials, i les va considerar "normals", com les que es produeixen en altres punts de la ciutat. Tot i així, va reconèixer que una petita canalització que recull les aigües pluvials i que creua longitudinalment la plaça es trobaria en l'origen de les caigudes. "Els arquitectes de l'obra i els tècnics ens diuen que compleix la normativa i que no cal modificar això” va explicar en un intent de minimitzar els accidents.

Cal recordar que l'obra va ser inaugurada fa poc més de dues setmanes i s'ha fet conjuntament amb la construcció d'un aparcament soterrat que Ferré va ser incapaç de precisar quan s’obriria, ates que sembla que te alguns problemes de connexió de subministrament elèctric

Aprofito aquesta entrada al meu Blog per desitjar un bona entrada d’any 2012 a tothom.