dilluns, de gener 26, 2009

Com podeu comprobar lliga bastant amb el que demanavem des del PSC

Reprodueixo la noticia publicada per l'ACN el 5 de desembre, on es recollia la nostra proposta respecte a quines coses s'havien de destinar el Fons Estatal extraordinari habilitat com a mesura de xoc el 2009 per als ajuntaments.

Com podeu comprobar, lliga bastant amb allò que finalment s'ha aprovat per part de l'equip de govern. Això ha estat un dels motius pels quals, per primera vegada en 10 anys no vam votar en contra dels pressupostos municipals.

El PSC d'Amposta vol que l'aportació de l'Estat al municipi serveixi per endegar un pla de millora dels espais públics

Jordi Marsal // ACN // 05.12.2008 12.13 h

Amposta (ACN).- El grup municipal del PSC a l'oposició a l'Ajuntament d'Amposta ha proposat que els 3,5 MEUR que el consistori ha de rebre a càrrec del fons estatal d'inversió local siguin utilitzats per implementar un 'pla de xoc integral' de millora de les vies i espais públics de la ciutat. El portaveu socialista, Antoni Espanya, ha explicat que es tracta d'una mesura en consonància amb els objectius del pla, en la línia de generar entre 50 i 100 llocs de treball a la ciutat durant el pròxim 2009, amb un compendi d'actuacions que, assegura, demanda la ciutadania, com la millora dels paviments i voreres o actuacions en zones verdes i parcs urbans, en detriment de finançar la construcció d'equipaments pendents.

Segons la llista feta pública pel govern central, l'Ajuntament d'Amposta rebrà del fons estatal d'inversió local 3.505.253 euros, situant-se en el novè ajuntament que més diners rebran del conjunt del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. 'És un ajut molt important que no es pot destinar a posar pegats. S'ha de preveure, és una inversió que ha de ser generadora de llocs de treball', ha justificat Espanya, tot recordant que el pressupost mitjà anual d'inversions del consistori se situa entre els 12 i els 16 MEUR.

Abans que l'equip de govern convergent ampostí faci públiques oficialment les seves intencions i tramiti la seva proposta en les properes setmanes, els socialistes han avançat la seva proposta de pla de xoc. Un conjunt de mesures que ja apareixia al seu programa electoral, en la línia que els fons puguin ser utilitzats per millorar la via pública, amb asfaltatge de carrers, renovació de voreres, millora de la il•luminació i racionalització de cablejats, així com actuacions en espais públics com zones verdes i parcs urbans, amb la finalització del parc dels Xiribechs.

'Lliga amb l'objectiu del govern estatal perquè el manteniment i la millora generen molta mà d'obra. Podríem contractar una brigada especial nombrosa: l'Ajuntament podria crear una borsa de treball per nodrir aquesta brigada per a les actuacions de 2009', ha exposat Espanya, qui calcula que el pla podria absorbir entre 50 i 100 llocs de treball per a
persones desocupades entre els propers nou i deu mesos.

El portaveu socialista creu que l'equip de govern de CiU podria donar suport a la idea perquè 'hi ha unanimitat al carrer que els espais públics són millorables' i malgrat les 'dificultats' que hauria tingut per executar les inversions previstes aquest 2008 per la caiguda dels ingressos relacionats amb la construcció.

De fet, creu que destinar aquests recursos a finançar obres pendents, com el nou pavelló firal, 'no serviran per l'objectiu principal del pla de pal•liar els índexs d'atur quan seran més alts', atès que serien executades per empreses adjudicatàries i en diferents anualitats.

Relació d'obres que es finançaran amb el Fons Estatal a Amposta

Reprodueixo a continuació l'aprovació realitzada en Junta de Govern Local respecte el conjunt d'obres que es pensen finançar amb el 3.5 milions d'euros del Fons Estatal que li han correspost a Amposta.

SOL•LICITUD DE SUBVENCIÓ : FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL

En data 2 de desembre de 2008, al BOE núm. 290, va sortir publicat el Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es crea un Fons Estatal d’Inversió Local i un Fons Especial de l’Estat per a la Dinamització de l’Economia i l’Ocupació.

Aquest decret llei estableix que es podran finançar amb càrrec a aquest Fons els contractes d’obres definits a l’article 6 de la Llei de Contractes del Sector Públic que reuneixen les característiques assenyalades a l’article 3.1. En concret :

a) Els contractes han de tenir per objecte obres de competència municipal.
b) Les obres objecte dels contractes han de ser de nova planificació i d’execució immediata.
c) Els contractes han de tenir un valor estimat, inferior a 5.000.000 de euros .
Conforme a l’article 5, els ajuntaments hauran de presentar la sol•licitud de finançament per via electrònica adjuntant la documentació prevista en la pròpia disposició legal.
Conforme als criteris de repartiment i segons les dades publicades a l’ajuntament d’Amposta li correspon un import de 3.505.253,00 € de finançament màxim.
Examinats els requisits del Reial Decret llei, atenent als terminis establerts i atès que l’ajuntament d’Amposta ja disposa de projectes que es poden presentar, la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

PRIMER. Aprovar el projecte d’inversió a finançar amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local i que estarà integrat per les següents obres:

1. Urbanització del carrer Verge del Pilar, amb un pressupost d’execució per contracta de 614.313,92 €.
2. Enjardinament i instal•lació de reg del sector nord del Parc dels Giribechs, amb un pressupost d’execució per contracta de 187.851,93 €.
3. Urbanització dels carrers Cervantes i Mestre Homs, amb un pressupost d’execució per contracta de 112.577,45 €.
4. Urbanització del Passeig del Canal Marítim, amb un pressupost d’execució per contracta de 832.378,13 €.
5. Construcció d’una piscina exterior per a ús públic, amb un pressupost d’execució per contracta de 998.833,11 €.
6. Cobert per a dos pistes de futbol – sala – fase I, amb un pressupost d’execució per contracta de 323.420,30 €.
7. Cobert per a dos pistes de futbol – sala – fase II, amb un pressupost d’execució per contracta de 278.165,51 €.
8. "Ampliació de dos àrees de contenidors soterrats", amb un pressupost d’execució per contracta de 89.779,16 €.
9. Asfaltat del carrer Barcelona, amb un pressupost d’execució per contracta de 67.475,25 €.

SEGON. Trametre la corresponent sol•licitud i documentació adient.

dimecres, de gener 21, 2009

Moció sobre la invasió de Gaza

En el Ple del proper dilluns presentarem aquesta moció de rebuig a la invasió per part d'Israel de Gaza i de crida al manteniment de l'alto el foc i al dialeg entre les dues parts.

http://issuu.com/espanya/docs/mocio_isarel-gaza

L'Estat allargarà el Passeig Fluvial d'Amposta

El Govern de l'Estat iniciarà aquest 2009 les obres de perllongament del Passeig Fluvial d'Amposta, amb un pressupost de 2 milions d'euros.

Veure aquí: http://issuu.com/espanya/docs/passeig_fluvial

dijous, de gener 15, 2009

Sobre el Musclo Zebrat

Video fet pel programa el Medi Ambient de TV3 en el que expliquem les mesures que s'estan prenent per comabtre l'afectació del musclo zebrat en les xarxes de reg de la Ribera d'Ebre.

http://www.tv3.cat/videos/965439/Avencos-en-la-batalla-contra-el-musclo-zebrat