dimarts, de març 22, 2011

Per millorar la Salut i el Benestar i protegir la nostra gent gran

Com a objectius estratègics ens proposem consolidar l’Hospital Comarcal, com el de referència del Montsià ampliant el ventall de serveis sociosanitaris i d’especialitats i completant l’execució d'una nova residencia ampliada de 200 places. Amposta acull importants equipaments i serveis en Salut i Serveis Socials que s’han de posar en valor com a pol d’atracció de les poblacions del voltant.

Pel que fa a d'altres accions concretes:

Construcció d’un nou CAP, amb un increment dels seus recursos humans i materials.

Potenciar els Serveis Socials, ampliant i reorganitzant la seva estructura actual.

Treballar conjuntament amb les associacions de malalts l’Alzheimer, Caritas, Fibromialgia, Lliga contra el Cancer, Diabetes, Mans Unides, Creu Roja, APASA, Siloe ...

Consolidació del programa específic d´atenció i seguiment domiciliària a la gent gran de més de 75 anys.

Ampliació de Llar de Jubilats municipal.

Creació de places específiques de psicogeriatria per a la nostra gent gran amb problemes de salut mental.

Col.laborar amb el Pere Mata, per integrar la seva activitat a la ciutat.

Elaboració d’un Catàleg de "Serveis integrals d´atenció a la gent gran" perquè coneguen el conjunt de serveis al que tenen dret i quina administració el presta

Col•laboració amb els Esplais i Casals. Tallers de memòria, d´informàtica, Balls i danses, telefonia mòbil, Gimnàstica i Salut.

Creació del Consell Municipal de la Gent Gran. Fomentar la col.laboració entre els casals de jubilats d’Amposta.

Promoció del voluntariat entre la gent gran i foment d’activitats esportives per a majors de 65 anys.