divendres, de març 11, 2011

Per una Amposta Sostenible, Participativa i Segura

Com a objectius estratègics ens marquem la millora de la seguretat ciutadana, potenciant la policia comunitària i la promoció d’ hàbits de comportament cívic i solidari i donar veu a les associacions de veïns com a interlocutors davants els temes que afecten els diferents barris d’Amposta. Una societat civil forta i independent és símptoma de maduresa democràtica i garantia de progrés.

Pel que fa a accions concretes:

Incrementar els efectius de la policia local en un 15 % en 4 anys. Amposta està per sota dels ratis que li corresponen. Més policia és sinònim de més garanties socials i de més qualitat de vida pel conjunt de la ciutat.

Fer una reserva d’espai per la ubicació definitiva del cos de la policia local. Els baixos d’un bloc de pisos no és un lloc adequat, ni recomanable.

Endurir el càstig als comportaments incívics, especialment en propietaris d’animals que embruten

Creació de programes de serveis a favor de la comunitat per delictes de faltes

Fomentar les assemblees de barri en col•laboració amb les associacions de veïns respectives

Habilitació d’un Centre Civic a disposició de les associacions d’Amposta, amb serveis comuns

El president de la Federació de veïns podrà participar a tots els Plens de l’Ajuntament.

Reconeixement de la figura del Voluntariat, Protecció Civil i els Agents Cívics

Consolidar, potenciar i obrir a la participació els mitjans de comunicació: Revista i Ràdio. Fer gratuïta la Revista Amposta per a que arribe a tothom, finançant-se amb publicitat

Habilitar noves zones de lleure infantil i promovent la instal•lació de materials tous al terra de les ja existents i instal•lant tanques de protecció al voltant

Fer una gran mirador públic sobre el riu, al Passeig Buenos Aires, connectant-lo amb el Castell, el Poador i el nou passeig fluvial

Remodelar l’avinguda Catalunya, fent-la més apta per als vianants i connectant-la amb l’avinguda aragonesa

Programa de millora integral de la xarxa de camins rurals

Planificar les obres en col•laboració amb els veïns i els comerços afectats. No ens poden permetre obrir un mateix carrer dos vegades seguides en poques setmanes.

Supressió definitiva de totes les barreres arquitectòniques en espais i centres públics