dimecres, de març 02, 2011

Moció en la que demanem gratuïtat parcial de la zona blava quan hagi obres

MOCIÓ


Que presenta el grup municipal del PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – PROGRÈS MUNICIPAL a l’Ajuntament d’Amposta, per a la seva aprovació.

En els darrers mesos, diversos carrers del centre d’Amposta han estat en obres i alguns encara continuen ara. Aquest tipus d’obres, en general, són necessàries per millorar la urbanització de les nostres vies més cèntriques, però a la vegada solen generar problemes d’accessibilitat als comerços i els veïns de la zona.

Creiem que des de l’ajuntament, més enllà de procurar enllestir aquest tipus d’obres el més aviat possible, per minimitzar els perjudicis als veïns i els comerços, caldria preveure alguna mesura que facilite l’accessibilitat i aparcament a la zona, especialment en horari comercial, mentre duren les obres.

Hi ha diversos precedents, com quan es va anular la zona blava del carrer Alcalde Palau, mentre van durar les obres de rehabilitació del pont penjant o més recentment, l’habilitació d’una zona d’aparcament gratuïta al voltant de la nova zona comercial del cementiri, mentre no estigui acabat el pàrquing soterrani que li ha de donar servei.


Per tot això, el grup municipal del PSC-PM a l’Ajuntament d’Amposta, proposa al Ple d’aquesta corporació l’adopció dels següents


ACORDS

Que a partir d’ara, sempre que es realitze una obra d’urbanització en algun carrer cèntric de la ciutat, amb presència d’establiments comercials, des de l’ajuntament s’habiliti una mesura de gratuïtat parcial, la primera hora, en relació a la zona blava del voltant de l’àrea en obres, de mutu acord amb l’empresa explotadora.

Que quan hagi possibilitat de renovar el plec de clàusules de l’empresa explotadora de la zona blava, aquesta mesura s’introdueixi com un punt més de les condicions del contracte, amb les compensacions que les dues parts acorden.

Que s’intente aplicar aquesta mesura en la zona d’obres del voltant de la plaça del mercat (avinguda Santa Bàrbara, carrer Innocenci Soriano Montagut, carrer Navarra, carrer Alcalde Palau, carrer Simpàtica, carrer Tarragona, carrer Palau i Quer, carrer Primer de Maig), mentre duren com a mínim les obres.


Antoni Espanya i Forcadell, portaveu del PSC-PM a l’Ajuntament d’Amposta
Amposta, 22 de febrer del 2011.