divendres, de març 04, 2011

Encantat d’haver tingut l’oportunitat de treballar pel nostre territori

Aquesta és segurament l’expressió que millor resumeix el meu sentiment després de set anys en el càrrec de director dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura.

Les dos directrius que m’han guiat en l’exercici de la feina aquests temps han estat, d’una banda, confiar i donar confiança als excel•lents professionals que té aquesta Conselleria a l’Ebre i, per l'altra, posar en evidència l’importantíssim pes que té el sector agroramader i pesquer i, especialment, la indústria agroalimentària a les Terres de l’Ebre. Aquest últim és el primer sector pel que fa a facturació, amb més de 800 M€ anuals, i també quant a ocupació, amb gairebé 3.000 persones treballant. Aprofito per agrair als mitjans de comunicació la complicitat que sempre he trobat per posar en valor el nostre sector.

Em sento especialment satisfet d’haver contribuït a consolidar sectors que fa pocs anys estaven fragmentats pel que fa a la seva representativitat i de vegades enfrontats internament. La Federació de productors de mol•luscs del Delta de l’Ebre (FEPROMODEL), l’Associació d’oleïcultors de la Ribera d’Ebre i l’Associació de productors agraris del Delta de l’Ebre (PRODELTA), per citar-ne alguns. La posada en marxa de nous regadius de suport i la millora de l’extensa xarxa de camins rurals han estat elements bàsics per dotar de competitivitat les nostres explotacions agroramaderes. Agricultura ha estat el Departament més inversor al territori durant aquest període amb 600 milions d’euros.

Vivim uns moments de crisi econòmica en els quals molta gent ha perdut la feina. Tot i això, el sector primari i agroindustrial s’ha revelat com una opció de futur, més enllà de les puntuals crisis de preus d’alguns productes, que pot continuar oferint oportunitats i que entre tots hem d’ajudar a detectar i desenvolupar.

Reingresso professionalment com a funcionari de la Generalitat en un exercici de normalitat política, amb un bagatge professional que em serà de gran utilitat en el futur i amb una extensa llista de nous amics i amigues, molts d’ells genis de l’agricultura, la ramaderia, l’aqüicultura i/o l’agroindústria, que conservaré més enllà de les conjuntures del moment. Les persones que em coneixen de prop, saben que l’activitat política per a mi no és una ocupació sobrevinguda, és una necessitat que m’arrossega a fer coses per la nostra gent i el nostre territori. El nou repte que m’he marcat presentant-me com a candidat a l’alcaldia d’Amposta respon simplement a aquesta necessitat personal inevitable.