dimarts, de febrer 22, 2011

Les propostes d'atenció de la Via Pública

Com a objectius estratègics ens proposem l’execució d’un pla de xoc o de rehabilitació integral de la Via Pública i la creació d’una Oficina de Gestió de la Via Pública, amb un sistema ràpid i fàcil de comunicació d’incidències entre el ciutadà i l’ajuntament, via internet i/o presencial. Si volem ser una ciutat de serveis, hem d’apostar fort en la millora de la imatge de la ciutat i els seus espais exteriors, la seua pell en definitiva.

Pel que fa a accions concretes:

Reasfaltat i restauració dels carrers més antics i renovació i remodelació de les voreres, de mutu acord amb els veïns i el comerç local

Posar semàfors on sigue necessari. Amposta és avui dia una ciutat sense semàfors

Millora de la senyalització horitzontal. Increment del número de passos zebra.

Pla integral de neteja urbana . Més recursos

Racionalització i reducció de la l’estesa de cablejats aeris

Garantir les reposicions correctes en totes les obres que es realitzen a la via pública, especialment SOREA

Actualitzar l’Ordenança Municipal d’ocupació de la Via Pública a les noves realitats

Ajudar els bars de la ciutat a adaptar-se a la nova Llei Antitabac, facilitant-los alternatives a l’exterior sense cost econòmic

Habilitar noves zones de lleure infantil i promovent la instal•lació de materials tous al terra de les ja existents

Habilitar una zona especifica d’esbarjo per a gossos, més enllà dels pipicans

Endurir el càstig als comportaments incívics, especialment en propietaris d’animals que embruten