dimarts, d’abril 12, 2011

Les noves tecnologies, una eina transversal a potenciar

Com a objectius estratègics ens proposem usar les noves tecnologies de la informació i la comunicació per afavorir la participació ciutadana i potenciar la tramitació de documents en línia, que faciliten les gestions dels ciutadans des de casa seva.

Estudi de viabilitat d'una xarxa WIFI sense fils que cobreixi tota la ciutat, a l’estil d'altres ciutats com Girona

Auditoria del projecte Ciutat Digital. L’ajuntament ha invertit cents de mils d’euros en aquest projecte en els darrers anys i no se li ha tret ni de lluny la rendibilitat esperada

Implantació d'un sistema de comunicació d’incidències a la via pública ràpid i senzill, com el que ja esta funcionant en altres ciutat

Potenciació del telecentre com punt de connexió, formació i ajuda als emprenedors

Estudi de la viabilitat de la migració dels sistemes informàtics municipals a programari lliure. En temps de crisi no podem estar pagant llicències informàtiques eternament quan hi ha alternatives millors i més barates

Estudiar la viabilitat de migrar a telefonia IP (telefonia per internet) per reduir costos. L’ajuntament es gasta 90.000 euros anuals en despesa telefònica

Emissió en diferit dels plens municipals per vídeo, complint terminis

Presència real i activa de l'Ajuntament a les xarxes socials, interactuant la ciutadania, com una forma més de participació ciutadana

Unificar els webs municipals. En aquests moments hi ha moltes duplicitats que suposen una despesa innecessària.