dilluns, d’abril 04, 2011

L'esport una aposta clara de futur per Amposta i els nostres joves

Com a objectius estratègics ens proposem completar el projecte de Centre de Tecnificació, acabant i dotant els equipaments pendents: residencia d’esportistes, nou IES de Tecnificació i pavelló exclusiu de tecnificació i facilitar la implantació d’INEFC, connectant-la amb el Centre Tecnificació i a la vegada amb el foment de l’esport a Primària per despertar vocacions esportives.

Fer una reserva estratègica de sol per equipaments esportius a la zona compresa entre el canal de la dreta, el canalet de la Ràpita i la N 340 (zona Natzaret)

Construcció de pistes de tenis, padel i frontó. La gent que practica aquests esports ha de marxar fora d’Amposta

Habilitació d’un espai per fomentar la pràctica del ciclisme

Alternatives a la saturació puntual actual del Gimnàs Municipal

Creació d’una escola infantil multiesportiva en la franja de Primària, gestionada per les escoles, en col•laboració amb els clubs per garantir la cantera de les entitats esportives

Màxim suport a tots els clubs que representin la ciutat en alts de competició

Foment de l’esport al carrer i a l’escola. Amposta ciutat promotora de l’Esport

Foment de l’esport entre la gent gran. Fer nous circuits urbans per caminar i dotar-los de més seguretat

Potenciar el Patronat d’Esports o Consell Esportiu com a promotor del projecte esportiu estratègic d’Amposta, format per professionals experts i independents

Respecte els joves:

Habilitació d’un Espai Municipal per a joves autogestionat per ells, en col•laboració amb les associacions i els clubs

Promoció de polítiques d’ocupació juvenil: assessorament per joves emprenedors

Increment de les beques de transport per als joves que estudien fora

Consolidació d’una programació anual d‘activitats juvenils. Un acte mensual amb col•laboració amb les associacions i els clubs

Fira de la Joventut, amb oferta d’estudis, viatges, esports, música, informàtica, ...

Apoiar el Festival Deltasound, donant suport als grups musicals joves i buscant espais alternatius no conflictius

Consolidar una oferta anual d’activitats infantil