dimarts, de juny 28, 2011

El PSC, l’únic partit que vota en contra de la proposta de retribucions als regidors i de càrrecs de confiança del nou consistori

El primer Ple ordinari del nou mandat municipal va servir per aprovar el nou cartipàs municipal, els nomenaments dels càrrecs de confiança o personal eventual i la fixació de retribucions als regidors del nou Consistori.

La proposta de l’equip de govern era de rebaixar un 5 % els sous de tot el personal eventual i de tots els regidors, ja cobressen per dedicació parcials (sis regidors), dedicació completa (un regidor) o per assistències (catorze regidors, 4 del govern i 10 de l’oposició).

Des del PSC, tot i valorar positivament la rebaixa, vam votar en contra de la proposta en considerar que les dedicacions parcials de l’alcalde, amb un sou brut de 3.912 euros mensuals i de cinc regidors de l’equip de Govern, amb 2.329 euros mensuals, haurien de considerar-se dedicacions exclusives. Si algun regidor, vol mantenir una segona activitat, te l’opció de cobrar per assistències com han fet quatre regidors de l’equip de govern que han volgut prioritzar les seves activitats professionals.

Igualment, vam lamentar la manca de contenció en els càrrecs eventuals o popularment coneguts com de “confiança política”. En concret van aprovar la creació de les següents càrrecs:

Assessora de l’Àrea d’Urbanisme, 38.583 euros bruts anuals i dedicació del 85 %.
Assessora de Promoció Econòmica, 29.304 euros bruts anuals i dedicació completa.
Assessora de Comunicació de Gabinet, 27.493 euros bruts anuals i dedicació completa.
Assessor de Fires, 19.074 euros bruts anuals i dedicació del 80 %.
Coordinador adjunt de l’Àrea d’Esports, 17.573 euros bruts anuals i dedicació del 80 %.
Assessora de Protocol, 13.029 euros bruts anuals i dedicació del 53 %.

D’aquests sis càrrecs, considerem que l’assessor d’urbanisme és totalment prescindible, ates que des del crack immobiliari, hi ha mesos que per la Comissió d’Urbanisme no es passa una sola llicència de construcció residencial. Aquesta figura es va crear quan el boom immobiliari per donar més agilitat a l’àrea. En l’actualitat, la majoria d’assumptes són llicències d’obertures de rases per subministrament de llum, aigua, gas o fibra òptica, alguna modificació puntual del Pla General i alguna direcció d’obra municipal, que amb el personal actual de l’àrea (dos arquitectes, un aparellador i un enginyer) són assumibles perfectament. Igualment considerem prescindible la figura de Coordinador adjunt de regidor d’esports, que estarà ocupada pel ex-regidor de l’àrea. Entenem que és una plaça que s’ha creat únicament per donar una sortida professional a l’afectat i no respon a una necessitat real.

Amb l’anunci d’una rebaixa d’un 5 % dels sous dels regidors i els càrrecs de confiança, es pretén tapar la realitat i és que un total de 14 persones - l’alcalde, sis regidors, sis càrrecs de confiança política i l’alcaldessa del Poble Nou, cobraran importants sous que en la majoria dels cassos, 11 dels 14, podran compatibilitzar amb una segona activitat. És una situació, que més enllà de ser completament reprovable èticament en els temps actuals, les nostres sofertes arques municipals no es poden permetre.