dilluns, d’octubre 24, 2011

Volem atreure noves empreses, però no cuidem les que tenim

Avui, 24 d’octubre hem celebrat el Ple extraordinari d’ordenances fiscals reguladores de les taxes, impostos i preus públics que regiran a Amposta el proper any 2012. El Ple s’ha celebrat a les 9.30 h del matí, una hora gens habitual - normalment es fan a les 13 h - a causa de la noves responsabilitats laborals del Sr. Manel Ferré que l’obliguen a estar fora de la ciutat els dilluns i els dimecres.

Finalment hem optat per abstenir-nos en la votació, a diferència de la resta dels grups de l’oposició que han votat a contra. El motiu? Per una banda fem una valoració positiva de les bonificacions que ha presentat l’equip de Govern en tres taxes importants (llicències d’activitats i urbanístiques i impost de construccions) per totes aquelles noves empreses i indústries que es vulguin implantar a la ciutat. Estem parlant d’incentius que en casos d’implantacions empresarials de més de 15 treballadors poden representar més de 30.000 euros. S’ha de reconèixer que és una iniciativa pionera i innovadora, i que ens pot ajudar a projectar-nos com a ciutat que dóna suport als nous emprenedors i, amb una mica de sort i treball, captar alguna inversió .

Tot i això, aquesta iniciativa s’oblida dels empresaris i industrials que ja estan treballant a la ciutat amb dedicació i abnegació, i estan suportant la crisi sense l’ajuda de ningú. Una bona iniciativa en aquesta línia i que hem proposat hagués estat bonificar l’IBI urbà, que és l’impost municipal més important que estan pagant en aquests moments. Com sempre el rodet de la majoria absoluta s’ha imposat amb comoditat.

Tampoc ens sembla de rebut apujar linealment un 3 % tots els impostos, taxes i preus públics. Portem nou anys, nou!, reclamant la congelació de l’IBI urbà per a la ciutadania en general, almenys mentre dure la revisió cadastral que comporta una pujada automàtica del 6 % de l’impost. El 2012, per tant, la pujada real de l’IBI serà del 9 % (6% de la revisió cadastral + 3 % de l’IPC).

També hem detectat 6 serveis municipals que en aquests moments estan generant un dèficit anual de 850.000 euros. Abans de fer cafè per a tots i apujar un 3 % general totes les taxes, ens hem de fixar en aquests serveis, bé reduint costos (ningú parla d’acomiadar personal) o bé pujant els seus preus públics. Això ens permetria recuperar bona part dels 300.000 euros que recaptarem pujant aquest 3 % general.

Finalment, hem aprovat el compte general del consistori del 2010. Es tracta d’un document extens però molt detallat de les despeses i ingressos de l’ajuntament, per cert molt ben presentat per la nova Interventora Municipal. En aquest document es reafirmen dos dades que venim posant en evidència des que el Sr Manel Ferre és alcalde. Per un costat, el baix nivell d’execució en el pressupost d’inversions, un 19 % el 2010 !!! És a dir, de 11.8 milions d’euros consignats per obres només han sigut capaços d’executar-ne 2.2 !!! No cal ni dir que això no ajuda gens a les nostres empreses d’obra pública local, que podrien tenir en l’ajuntament un gran aliat en aquests moments de poca facturació. I per l’altre, el reconeixement d’un deute viu, a 31 de desembre del 2010 de 13 milions d’euros, o el que és el mateix 624 euros per habitant. Crec que aquesta informació, pel seu interès general, estaria molt bé poder ser consultatda pels ciutadans, per la qual cosa hem demanat que es “penge” en format pdf a la web municipal i en principi l’equip de govern ho acceptat.