dimecres, de maig 03, 2006

A Amposta, ara ja toca

El passat més de març, vaig estar designat per l'agrupació local del PSC com a candidat a l'Alcaldia d'Amposta i a principis d'abril feiem la presentació formal i publica de la candidatura en un sopar multitudinari amb la presència del 1er vice-secretari nacional del PSC Miquel Iceta. Crec que és oportú per tant, fer en aquests moments, una valoració de la feina feta i de línies mestres del nostre projecte per Amposta.

Durant aquests tres anys de Cap de l'Oposició a l'ajuntament, he liderat un grup municipal actiu que ha presentat prop de 70 mocions i gaire bé 200 preguntes als Plens, participant activament a les diferents comissions municipals i controlant l'acció de govern. Hem denunciat la política de desgast personal que se'ns ha fet quan hem defensat alguna altra opció contrària a la que propugna l'equip de govern. En democràcia, el respecte per les idees, i sobretot a les persones, és fonamental. Crec que aquest ha estat el fet diferencials més remarcable del nostre estil polític.
El nostre projecte per Amposta es basa entre tres grans eixos: urbanisme i qualitat de vida, participació ciutadana i millora dels recursos municipals. Sobre ells giraran totes les propostes que anirem desgranant de forma regular durant aquest any pre-electoral i sobre ells s'ha centrat també la nostra acció municipal des del 2003.

Pel que fa a l'urbanisme, tot i reconèixer que Amposta és una ciutat que ha crescut molt en els darrers anys, ho ha fet de forma desendreçada i això es nota en aspectes fonamentals que marquen la qualitat de vida d'una ciutat. Estem infradotats en espais verds i zones de lleure, especialment infantils, hi ha una evident indisciplina urbanística, s'ha d'actuar en la recuperació i rehabilitació de les zones antigues, encara queda molt a fer per resoldre la circulació viària, cal millorar aspectes d'estètica urbana bàsica, carrers, voreres o de convivència com els sorolls. L'ordenació urbanística crec que és l'assignatura pendent d'Amposta, a la que tampoc ajuda d'incomprensible allargament en l'aprovació del nou Pla General d'Ordenació Urbanística. Hi ha un relaxament evident i manca de dedicació en aquesta àrea per part de l'equip de govern.

Pel que fa a la participació ciutadana, entenem que això s'ha de produir a través de les associacions de veïns i fora bo que cada barri estés representat per una associació. Recentment s'ha aprovat la delimitació dels barris de la ciutat, després de la insistència de l'oposició, i s'ha creat una comissió de participació ciutadana. Al nostre criteri, això hauria de ser un pas previ a la creació d'una una futura Federació d'Associacions de Veïns que siguin els interlocutors naturals del poble davant l'Ajuntament, tot donant-los capacitat de co-decisió en les inversions a cada barri, la seguretat ciutadana i la gestió de la immigració. Creiem en la democràcia participativa i per tant no hi ha prou en anar a votar cada 4 anys.

Finalment un dels nostres objectius és millorar la gestió dels recursos muncipals. Actualment tenim un ajuntament endeutat en més del 100% de l'equivalent al seu pressupost, pràcticament al límit del que marca la Llei d'Hisendes municipals. Això fa que la capacitat d'inversió amb recursos propis sigui el 2006 només de 12 euros! Tota la resta, fins a 6 milions d?euros, es farà via crèdits, contribucions especials o transferències d'altres administracions. Caldria fixar-se com a objectiu el fet de reduir l'endeutament municipal en un 50%, amb una estratègia econòmica de reducció d'un 10% anual del dèficit municipal en els propers 5 anys per tal de recuperar la capacitat inversora.

Els socialistes estem als governs d'Espanya i Catalunya i en aquest aspecte intentem col·laborar en tots els àmbits positius per Amposta. Crec que això s'ha demostrat en temes com justícia, promoció industrial, sanitat, cultura, agricultura, infraestructures, seguretat, etc .. Tot i això, és evident que no és el mateix estar al govern que a l'oposició i per altra banda, seria una oportunitat històrica desaprofitada que Amposta no ha tingut mai, la possibilitat de crear aliances polítiques amb tots els nivells de l'Administració.

En definitiva volem transmetre que tenim idees pròpies per al futur d'Amposta i que som el relleu amb més garanties de cara als propers anys. El nostre missatge és el d'un equip de gent jove, professionals experimentats en diversos camps, que en alguns casos tenim responsabilitats rellevants a la Generalitat o a Madrid i que intentem fer una tasca honesta i rigorosa. No amaguem per tant l'ambició de governar la ciutat el 2007. L'alternança política és l'essència de la democràcia i després de 20 anys de govern d'un mateix color polític, sense desmerèixer l'acció realitzada, crec que a Amposta ara ja toca.