dilluns, de febrer 05, 2007

L'esport com a prioritat

L'esport s'ha convertit en un dels fets socials més significatius del segle XXI. La seua importància i la contribució a l'estat del benestar l'han convertit en el factor d'ocupació del temps de lleure per excel·lència dels nostre dies. L'esport és una eina que transmet valors, que millora la salut, la participació i l'autoestima; en definitiva genera cultura social. Avui, l'esport, és una realitat cultural molt més rica i complexa que la imatge que es desprèn de la seua vessant de competició.

Per sort, Amposta és un clar exemple del dinamisme i diversitat de la pràctica esportiva i que implica la participació de molts ciutadans. És per això, que per al PSC l'impuls de l'esport serà una de les prioritats de la propera legislatura.

1. Un Centre de Tecnificació multiesportiu potent, obert al territori

Ens proposem la posada en marxa definitiva, en col·laboració amb la Generalitat, de totes les infraestructures projectades que han de donar suport al centre de tecnificació: nou IES pel esportistes, nou pavelló multiesportiu, pavelló d'esgrima, centre de rem i residència d'esportistes. Això permetrà descongestionar l'ús d’algunes instal·lacions esportives col·lapsades en aquests moments i a la vegada oferir més possibilitats a la gent de la ciutat.
També impulsarem la creació de noves especialitats o cicles formatius esportius com atletisme, natació, tennis, escacs i tir olímpic, que se sumaran a les existents (esgrima, rem, handbol femení, piragüisme i ciclisme).

Farem del centre de tecnificació esportiva d'Amposta, un autèntic referent a les Terres de l'Ebre, exercint de capitalitat en aquest àmbit i actuant amb complicitat amb la resta de ciutats del territori amb equipaments esportius: ciclisme a Vinallop i activitats nàutiques a la Ràpita.


2. Ampliació i construcció de noves infrastructures esportives

* Ampliació de la piscina, juntament amb un nou vas de 15 x 15 m per a ampliar les activitats de salut, bebès, iniciació i gent gran.
* Construcció de pistes de tenis i frontó. Amposta no disposa d'unes instal·lacions públiques d'aquestes característiques, el que fa que la gent es desplaci a poblacions veïnes.
* Construcció d'una piscina pública lúdica descoberta. Ens cal una piscina estrictament lúdica, per evitar que les famílies es desplacen també fora de la ciutat durant l'estiu. El seu disseny, pot ser compatible amb certes activitats formatives de la piscina actual i d'aquesta manera es podria descongestionar una part de l'ús existent: cursets de nens, rehabilitació aquàtica,., i per altra gent que la vol utilitzar per lliure.
*Ampliació del gimnàs municipal. El gimnàs s'ha de potenciar, actuant de complement als serveis que ofereix la piscina municipal, especialment pel que fa a serveis de SPA (sauna, jacuzzi i hamam) i rehabilitació.
*Millora de les instal·lacions per la pràctica del futbol sala. Hi ha un col·lectiu molt important de practicants del futbol sala que no disposen dels serveis mínims per realitzar aquest esport amb normalitat: vestuaris, dutxes, punts d'aigua, bancs, il·luminació ... i que cal resoldre.

3. Més suport als Clubs Esportius d’Amposta


Algunes disciplines com el handbol, el rem, l'esgrima, patinatge, hockei, el futbol o el mateix futbols sala, estan en nivells molt alts de competició i mereixen un tractament personalitzat per part de l'ajuntament. Proposem signar convenis específics de suport amb tots els clubs que representin la ciutat en aquests nivells.
Ens proposem també, en tots aquells esports en els que els òrgans de direcció dels clubs estiguen d'acord i amb la mediació de l’Ajuntament, signar convenis de col·laboració amb clubs més grans de Catalunya, amb la finalitat de treballar conjuntament i tenir un contacte permanent entre ells. Això permetria aconseguir que els clubs d’Amposta siguin el referent d'aquests més grans a la comarca del Montsià. Les possibilitats són molt grans i permetria la promoció natural de molts esportistes amb talent.
Cal una millora dels recursos municipals destinats a l'esport, tant humans com materials.


4. Foment de l’esport al carrer i a l’escola, Amposta ciutat promotora de l’Esport

Promourem que el plantejament urbanístic incorpori la utilització esportiva dels espais públics. Ens comprometem a instal·lar en totes les noves zones d'oci públiques de la ciutat algun element que fomenti la pràctica de l'esport al carrer (cistelles de basquet, porteries, circuits de caminar ...).
Cal fomentar des de l'Ajuntament l'esport entre els diferents centres d'educació de la ciutat. Cal motivar a les escoles per a que realitzen activitats esportives entre elles de caire lúdic. S'ha de treballar coordinadament, des de l'ajuntament, amb els Centres Educatius per tal d'aprofitar l'oferta municipal d'activitat esportiva i d'instal·lacions municipals.
Cal contemplar la possibilitat d'obrir les instal·lacions esportives escolars, en caps de setmana, a altres àmbits esportius municipals, amb la tutela corresponent per part de l'ajuntament.

5. Foment de l'esport entre la gent gran.

Ens proposem oferir un servei municipal consistent en realitzar sessions esportives gratuïtes, realitzades per professionals, adaptades específicament a la gent gran. Això permetria que aquest col·lectiu pugui practicar l'esport adaptat a les seves necessitats i capacitats físiques, especialment la mobilitat, la coordinació i la flexibilitat.
Habilitarem circuits urbans per caminar amb seguretat, convenientment senyalitzats i segregats del trànsit rodat.

6. Creació d'una Gerència d'Esports com a promotora de la pràctica esportiva.

Impulsarem d'una gerència d'Esports professionalitzada com agent promotor de la pràctica esportiva i com a coordinador en la utilització de les instal·lacions municipals.
Aquesta gerència, estarà assessorada pels membres de les diferents entitats esportives de la ciutat i aglutinarà i coordinarà tota els recursos humans i materials en l'àmbit esportiu de l'ajuntament.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Veo que tienes un apartado sobre el deporte de las personas mayores, es por eso que me atrevo a escribirte para pedirte que tengas en cuenta a aquellas personas que vamos a la piscina cubierta todo el año.

Creo que haria falta otra piscina para poder hacer ejercicio la gente mayor, asi no molestariamos a la gente que quiere nadar de forma rápida y a nosotros nos permeteria poder ir mas tranquilos y sin temor a molestar

Gracias