dilluns, de gener 29, 2007

El Nou Pla General d'Amposta

L'octubre del 2002 es presentava l'avanç del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d'Amposta en societat (http://www.amposta.cat/poum_ap/index.htm). Quatre anys i mig més tard, el gener del 2007, la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre, màxim òrgan competent en la matèria, l'ha aprovat definitivament. Tot i això, no entrarà en vigor fins a mitjans d'any, desprès de complimentar tot el procediment administratiu corresponent. Enmig, un llarg i intermitent procés de revisió i participació, on han intervingut professionals de l'urbanisme i la construcció d'Amposta, associacions de veïns i nombrosos ciutadans a títol personal.

El nostre grup polític es va implicar de bon començament fent una anàlisi en profunditat del planejament que ha de regir la ciutat fins l'horitzó del 2020, presentant mes de 30 al·legacions. El nostre vot en les diverses sessions Plenàries, ha anat variant. Ens vam abstenir en la primera aprovació inicial, en la que confiàvem que l'equip de govern incorporaria les aportacions més importants del nostre grup. Finalment vam votar en contra de la darrera aprovació, atès que el Pla no renunciava a un model en excés expansionista des del punt de vista del sol industrial i poc sensible en 'àmbit deltaic, entre d’altres dèficits.

Per sort, la Comissió d’Urbanisme ha esmenat la majoria d'aquestes deficiències, recollint bona part de les al·legacions que el nostre grup havia presentat. Podem afirmar sens dubte, que ha quedat un nou Pla d’Urbanisme ambiciós però a la vegada equilibrat.

Al meu criteri les modificacions més remarcables són:
· La congelació de bona part del sol industrial proposat, en qualificar varis dels polígons ubicats al costat de l'actual traçat de l’eix de l’Ebre, com a sol urbanitzable no delimitat.
· En els que si quedem delimitats, incorpora la conveniència d'admetre un ús residencial en la franja més propera a l'actual eix de l'Ebre. Això ha de facilitar el creixement residencial natural d'Amposta més enllà d'aquesta via i deixa clar que és tracta d'un eix viari amb vocació de futura ronda urbana de circumval·lació.
· La congelació de tots els creixements a l'interior del Delta (Poble Nou, Balada i Eucaliptus), classificant tots els proposats com a sols no urbanitzables. Admet però un cert creixement en algun cas, si es justifica la seva no inundabilitat mitjançant un estudi de detall.
· La necessitat de fer una reserva de sol per ubicar una futura estació ferroviària, dintre l'actual traçat València – Barcelona.
· La reserva d’un corredor de 50 mts d’amplada que pugui connectar de forma desdoblada la N-340 i l'eix de l’Ebre, més enllà de l'actual traçat periurbà, al peu del Montsianell.
· La continuïtat de l'avinguda Catalunya per sobre l'avinguda Santa Bàrbara, que permetrà una importantíssima connexió viària amb l'avinguda Aragonesa.
· La rebaixa d'algunes edificabilitats exagerades d'alguns sectors de la ciutat.

La veritat que desprès de sortir de la darrera sessió Comissió d'Urbanisme, de la que en formo part com a representant del DAR, em recorria el cos una certa eufòria en pensar que el treball fet durant aquests 4 anys, ni que fos des de l'oposició, havia estat escoltat. Qui tingue la sort de governar Amposta amb aquest Pla, disposarà d'un instrument molt potent.

Malauradament en l’actualitat amb prou feines tenim la ciutat endreçada i encara hem de començar a aplicar el nou POUM, i ja hi ha qui pensa amb Marines, canals de Navegació i milers de noves hectàrees per urbanitzar. No dic que no, però en tot cas el 2020.

2 comentaris:

Anònim ha dit...

fins al 2020?
quina poca ambició que té vostè per a la ciutat d'Amposta !!

Anònim ha dit...

No entens res anònim, el que vol toni és un creixement sostenible. què tu ets una mica especulador? Ja té CiU Amposta ben "endressada" que ara vol camps de golf i macrourbanitzacions. Convertirem Amposta en una altra Ronda?