dimarts, de maig 15, 2007

Que proposem per la Gent Gran

Crearem el Servei d´Atenció Integral per a la Gent Gran , coordinat per la Regidoria de Serveis Socials, des d´on planificarem i desenvoluparem totes les accions dirigides a mantenir i millorar la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes majors de 65 anys. El Servei tindrà 4 àrees d´actuació:


1) D´Atenció Personal

· Atenció a la gent gran: Informació, atenció, seguiment i gestió de recursos (tràmits residència, centres de dia, estades temporals, suport econòmica a la dependència, hospitals de dia, sociosanitaris, teleassistència, servei d´ajuda a domicili, etc.) de persones majors de 65 anys.


· Programa específic d´atenció i seguiment a la gent gran de més de 80 anys . Es concretat en les següents accions:
- Valorar les necessitats de totes les persones que compleixen 80 anys mitjançant visites al seu domicili, amb especial atenció a aquelles que viuen soles.
- Seguiment i atenció mitjançant el servei d´ajuda a domicili d´aquelles persones que ho necessitin.

• Servei d´Ajuda a Domicili: Servei d´atenció a llar que ofereix ajuda a la persones pel desenvolupament de les activitats quotidianes de la vida.

• Teleassistència: Oferirem connexió telefònica del domicili amb una central d´atenció a les trucades, preparada per donar una resposta ràpida a les situacions d´emergència que es puguin presentar.

• Arranjament d´habitatges: Arranjaments i adaptacions tècniques que es necessiten i que faciliten que les persones grans continuïn vivint a casa.

• "Cuidem els que cuiden": Programa que dóna suport a les persones cuidadores de majors de 65 anys amb dependència. Es facilita el descans temporal, suport psicològic, formació i/o grups d´autoajuda.

• Informació a la gent gran: Oferir informació sobre serveis, recursos i aspectes de prevenció amb la intenció de millorar el benestar del col•lectiu de la gent gran mitjançant un catàleg de; "Serveis integrals d´atenció a la gent gran", enviarem a tots els domicilis de persones majors de 65 anys.

· Altres: Tarja: transport públic urbà gratuït i descomptes en totes les activitats organitzades directament per l´Ajuntament, Reducció de la Taxa d´Escombraries, Subvenció de l´aigua.

2) De Mobilització Psico-físico-social

• Tallers de memòria
• Tallers de la nostra història
• Tallers d´informàtica
• Balls i danses
• Tallers de telefonia mòbi
l• Manualitats
• Gimnàstica
• Taller de salut de l´esquena
• Xerrades diversesActivitats que es desenvoluparan dintre dels Casals Municipals de Gent Gran

3) De Participació

· Casals de la Gent Gran: Són equipaments que promouen el benestar de la vellesa mitjançant el foment de la convivència, la relació amb el medi social i la participació en activitats d´àmbit cultural i de lleure (Excursions amb visites culturals, festes tradicionals de la localitat i del pais, etc).

· Consell Municipal de la Gent Gran : És un òrgan consultiu format per totes les entitats de la gent gran de la ciutat) que es fonamenta en 4 comissions de treball:
• Barreres arquitectòniques
• Comissió de festes: FESTA DE LA GENT GRAN
• Acció cívica
• Imatge de la gent gran

• Voluntariat: Promoció del voluntariat entre la gent gran.


4) De Recerca

• L´Observatori: Coneixement de la realitat de la gent gran de la nostra ciutat per tal de fer accions preventives i assistencials ajustades a les seves necessitats.

• Estudi de la situació de les persones de més de 80 anys Altres accions municipals adreçades a la gent gran (previstes al Programa Transversal)

• la Regidoria de l´Esport dins de la programació d´activitats esportives per a tothom té una proposta d´activitats per a majors de 55 anys, com escola de columna o natació terapèutica adreçades a prevenir i millorar afeccions de la vellesa

• Política municipal de supressió de barreres arquitectòniques, en les zones de nova urbanització i adequació de vies públiques

Per a fer totes aquestes actuacions demanarem a la Conselleria de Acció social i ciutadana el suport i financiació per a la creació d'una nova residencia i un centre de dia per a mal.laties neurodegeneratives.--