divendres, de maig 18, 2007

Una important base cultural que cal dinamitzar

Amb aquesta darrera proposta, tanco a 10 dies de les eleccions, el nostre programa electoral. Us recordo que el vaig iniciar el setembre passat http://toniespanya.blogspot.com/2006/09/lestat-de-la-via-pblica-la-gran.html. Fa per tant nou mesos que estem explicant les notres propostes electorals als ciutadans, a través d'aquest blog, la revista 4 cantons i en tots els mitjans de comunicació que he tingut l'oportunitat d'opinar.


La cultura és un element de cohesió social, integració, coneixement i benestar. Fer cultura és oferir una eina generadora d’informació i de riquesa individual i col·lectiva La cultura crea identitat de grup i reafirma el seu conjunt d’individus, reafirmació, potencia l’autoestima i projecta una imatge cap al futur.

Amposta disposa d’uns elements identitaris culturals molt específics, que pivoten al voltant de les Societats Musicals i una xarxa d’equipaments culturals molt potents, organitzats a l’entorn del Museu del Montsià, la Biblioteca Comarcal, l’Escola d’Art, l’Institut d’Estudis Comarcals i els futurs Centre d’Arts Visuals i Arxiu Històric Comarcal. Aquest pool d’entitats culturals fa necessari crear un Institut o Patronat Municipal de Cultura i Joventut. Aquest institut autònom, com ja funciona en d’altres ciutats, sota la supervisió de la Regidoria de Cultura, estaria dirigit per de la figura tècnica d’un gerent o dinamitzador de cultura, i faria el seguiment de les necessitats de les entitats culturals i executaria les previsions de les àrees municipals afectades.


Potenciació de les Societats Musicals

La potenciació i el recolzament de l’actiu cultural més important d´Amposta: les societats musicals de la Lira i la Filha, ha de ser prioritari. Cal incrementar la col·laboració mitjançant una línea de subvencions suficient i regular i suport institucional davant la resta d´Administracions Culturals que fase possible el seu reconeixement com a manifestació cultural popular catalana especifica de les Terres de l´Ebre.

Oferirem un Pla de Xoc a les dues entitats, més enllà dels convenis anuals, que els permeti fer creu i ratlla en temes bàsics per la seva millora i continuïtat, com obres de reforma que tenen pendents des de fa anys. A canvi d’aquesta atenció, els demanarem la rendibilització de les instal·lacions de les dues entitats com a centres dinamitzadors culturals i associatius oberts al poble.

Volem apoiar els projectes de futur de les societats musicals: professionalització de les entitats, normalització de les escoles de música, potenciació de les seccions de corda, cicles musicals oberts a la ciutat, concursos de composició per a bandes, ...

Volem instaurar una Fira de Música al carrer, a l’estil de la Fira del teatre de Tàrrega, que fase d’Amposta un referent musical a Catalunya i que volque la ciutat durant un cap de setmana al voltant de tota classe d’esdeveniments musicals.

Creació d´un Hotel d’Entitats

Es necessari crear un espai de foment de la Cultura i la vida socio-cultural, obert a les associacions del poble, on pugin instal·lar les seues socials i disposar d´uns serveis mínims comuns que els facilite el seu funcionament (sales de reunions, conferències, cursos, exposicions, llocs per assajar …) i sigue a la vegada lloc d´intercanvi i trobada entre elles.
Cal aprofitar l’empenta de la Capitalitat Cultural 2006

Cal aprofitar l’embranzida d’Amposta Capital de la Cultura Catalana 2006, per conservar part de la programació realitzada d´actes culturals, donant suport a les entitats que han estat fent aquesta tasca: biblioteca comarcal, societats musicals, museu, ESARDI, ...

Cal fer consolidar i potenciar una programació regular i estable de teatre infantil, concerts, exposicions, conferències, taules rodones, sortides de coneixement del patrimoni natural i cultural local …, adaptada a la realitat social actual d´Amposta.

Igualment cal conservar la figura de l’espònsor cultural, fent participar les empreses i comerços perquè s´impliquen i desenvolupant la figura dels Patrocinadors culturals.


Revisió del model de Festes Majors

Cada any les festes majors són menys participatives. L´actual model de festes no ha variat pràcticament en els darrers 20 anys. Cal apostar per un model més plural i que a la vegada implique com a coorganitzadores el màxim número d´entitats locals, especialment els joves. Per tal de satisfer les diverses sensibilitats i col·lectius es proposem diverses programacions paral·leles:

· Culturals: concerts, teatre, espectacles folklòrics, sortides de coneixement del patrimoni cultural i natural, …
· Infantils: jocs, concursos, excursions, espectacles, …
· Juvenils: concerts per a joves, festa de la majoria d’edat, curses d’andròmines, cinema a la fresca, concursos…
· Populars: Bous, ball, actes religiosos, l’home més fort d’Amposta, ...

Fora convenient desconcentrar els actes durant els caps de setmana de tot l´estiu (de Sant Joan a l´Onze de setembre), oferint una programació regular per la gent que es queda a Amposta durant aquest període. En aquest context les festes dels barris i les Festes Majors, es podrien integrar sense perdre la seva personalitat, en un conjunt més ampli d´actes que es desenvoluparien durant tot l´estiu, i recreant un ambient festiu que serviria d’atracció a la gent d´Amposta i la seva àrea d’influència.


Creació de Beques de Recerca i foment d´una línea editorial municipal

Establir una línea de beques per a investigadors i joves universitaris per puguer desenvolupar tasques de recerca en l´àmbit municipal (història, associacions, urbanisme, …).

Això milloraria gradualment el nivell de coneixement de molts aspectes locals avui per avui desconeguts, mitjançant la publicació dels treballs a través d´una línea editorial pròpia d´Amposta. Especialment evident, és la manca de publicacions referents a la ciutat durant la primera meitat del segle XX.