dissabte, de desembre 29, 2007

Els primers pressupostos de la legislatura

El passat divendres 28 (dia dels innocents) l’equip de govern va aprovar en solitari, 9 a 8, els primers pressupostos de la legislatura 2007-2011.

Vistes les xifres des de fora, poden donar la imatge d’un ajuntament amb un ampli marge inversor que li han de permetre la realització de moltes actuacions l’any 2008. Del total de 46 milions d’euros, 33 corresponen al ajuntament, 12 a l’hospital comarcal i 0.5 a Gursam, la societat de gestió urbanística municipal.

Cal destacar pel que fa als diferents capítols de despesa, el 8 milions d’euros que es dediquen a personal, la qual cosa i tal com portàvem al programa a les darreres municipals, per si sol ja justificaria en escreix la creació d’una gerència específica per gestionar aquesta macroarea municipal. També cal destacar els 6 milions destinats a la compra de bens i serveis, una altra despesa que també per ella mateixa justificaria la creació d’una central de compres per racionalitzar i controlar aquesta important partida. Mireu l'apartat del programa en el que ho explicàvem.

Però sens dubte, la més important tant des del punt de vista pressupostari com polític és la de inversions dotada amb 16 milions d’euros. Si mirem en detall com es finançaran aquests 16 milions ens adonem ràpidament de la fragilitat de les inversions previstes:

1. Més del 50 %, prop de 9 milions d’euros, surten de quotes d’urbanització pagades pels propietaris afectats per la actuacions urbanístiques previstes a Tosses fase 2 (5.7 milions), Eucaliptus (1.6 milions) i Avinguda Sant Jaume (0.9 milions). Per tant l’ajuntament no hi posa ni euro i li dona un toc enganyós en apropiar-se d’aquestes inversions. Per cert, les dues darreres s’arrosseguen des de fa dos anys per la incapacitat de l’equip de govern d’executar-les.

2. Uns altres 4.5 milions, està previst que surtin de la venda de diverses pastilles de sol industrial municipal a Tosses i l’Oriola i de sol residencial municipal del sector cementeri II. El propi alcalde va reconèixer que si no s’aconsegueix vendre aquests terrenys no es podran executar les següents inversions: urbanització del nou sector residencial cementeri II (on en teoria van el Decathlon i el Carrefour), la piscina lúdica descoberta, la residencia del centre de tecnificació, el casal de la música, la nova comissaria de policia local o els locals destinats a entitats a l’antic solar del dipòsit municipal d’aigües. D’aquí la fragilitat de totes aquestes previsions.

3. 1.6 milions surten d’un préstec que consolida l’endeutament de l’ajuntament en 10 milions d’euros (70 % del pressupost de despeses corrents), que a la vegada generen un pagament en concepte de d’interessos anuals de 550.000 euros !!! És potser el toc més continuista dels pressupostos.

4. Es manifesta també la debilitat de les finances municipals en comprovar que l’equip de govern només és capaç de consignar 7 euros !!! (no és cap broma) per finançar les inversions del 2008 amb recursos propis. Això demostra la nul•la capacitat d’estalvi de l’ajuntament. Els recursos propis haurien de finançar com a mínim un 20 % de les inversions.

El propi informe de l’interventor municipal manifesta la poca rigurositat en l’execució del pressupost del 2007, en el que es va produir una desviació de 3.5 milions d’euros i dona un toc d’alerta de cara al 2008. Gràcies al famós superàvit esbombat a bombo i plateret ara fa un any, l’equip de govern ha sobreviscut tot un any marcat per una despesa incontrolada. També manifesta l’interventor els seus dubtes pel que fa a assolir la xifra prevista en la recaptació de l’ICO (impost de construccions) atenent el cicle de baixada de l’activitat constructora i critica obertament que part d’aquests diners es dediquen a finançar despeses corrents.

Finalment, i ja fent una crítica més política, els pressupostos no afronten els dos grans problemes d’Amposta: l’estat de la via pública i la circulació viària.

Pel que fa al primer aspecte, només s’hi destinen 300.000 euros a arranjar carrers i 120.000 euros a comprar una nova màquina netejadora. El nostre grup estava disposat a invertir fins els 50 % dels pressupost d’inversions durant la primera legislatura a un pla de xoc de recuperació de la via pública molt ambiciós que havia de recuperar els nostres espais públics de forma integral i rentar la cara de la ciutat de forma important.

Pel que fa a la circulació viària, l’altra gran assignatura pendent d’Amposta, no es preveu cap actuació per avançar en la consolidació de les dues rondes de circulació ràpides que preveia el nostre programa electoral. Ni tampoc es dedica pràcticament ni un euro a resoldre els problemes derivats del Pla de Seguretat Viària elaborat per la Direcció General de Trànsit i que posa el dit a la llaga en el diagnòstic dels principals problemes circulatoris.

En fi, com em sentireu dir en moltes ocasions durant aquesta legislatura, és el que tenim i és allò que la gent ha votat.