dimecres, d’octubre 28, 2009

Text de la meva intervenció en elPle de dia 26/X/09, sobre la moció del Palau de la Música

A continuació reprodueixo la meva intervenció en el Ple del passat dilluns 26 d'octubre, en el debat de la moció en la que demanaven explicacion sobre els diners aportats per l'ajuntament d'Amposta a la Fundació Orfeó Català - Palau de la Müsica


En primer lloc, deplorar una vegada més l’atac visceral i personalitzat de la seva formació política capa a la meva persona. A veure si d’una vegada per totes s’adonen que el fem aquí és política i no una pedregada entre xiquets que s’enfaden perquè un li ha dit una mala paraula a un altre. Aquesta moció està plantejada en termes polítics pel nostre grup municipal, i a mi em pertoca defensar-la com a portaveu i aborda un tema, que agradarà o no, però al que se li ha de donar una resposta política. Aquestes reaccions tipus ara te n’enteraras de qui som natros són una manifestació clara d’actitud xulesca (feixista es deia abans) que pretén amedrentar el contrari, que per desgracia només es dona en aquest ajuntament. Saben vostès que aquesta actitud seva, en aquest portaveu mai ha funcionat, al contrari em refermen cada cop més en la necessitat d’un canvi polític a la nostra ciutat per higiene democràtica i per passar pàgina d’una vegada per totes d’aquestes formes pre-democratiques indignes dels temps que vivim i que malauradament, ens pensàvem eradicades en la seva formació amb el canvi d’alcaldia.
Feta aquesta prèvia, vostè ha dit públicament que no tenen res que amagar. Que els diners que l’ajuntament va transferir presumptament als comptes del Palau, 51.400 euros per la informació que hem tingut accés nosaltres entre el 1997 i el 2004, 69.400 segons vostès pq disposen informació anterior al 1997, estan plenament justificats i acreditats. Per cert, estem parlant de gaire bé 70.000 euros, és a dir, més de 11.500.000 de les antigues pta.
Suposo que avui haurem de sentir de la seva formació raonaments del tipus, que avui dia llogar l’auditori del Palau val 12.000 euros i que el poble d’Amposta ha guanyat diners amb aquests convenis, és a dir, i que fins i tot li hauríem d’estar agraïts als senyors Milet i Montull per la seva immensa generositat.
Que tots els serveis que preveien els convenis, que són 8 compromisos per any no només l’actuació de les Bandes al Palau, s’han complert escrupolosament. Cosa que vostè sap que no és certa. I tenim una manera molt fàcil de contrastar-ho, per mig de l’auditoria que proposem i que haurien de fer els tècnics municipals: la secretaria i l’interventor concretament.

També haurem de sentir animalades del tipus i cito textualment el que vostè va dir “el que volen és embrutar el nom d’Amposta, fer mal als músics de les bandes i a les entitats”. Sap perfectament, que els únics que han implicats les Bandes en aquest tema han estat vostès i molt em temo que continuarà sent la seva formació política.

Sap quina es la classe de mal que li ha fet el meu partit a les bandes d’Amposta, que per primera vegada en la seva història, signaran un conveni abans d’acabar l’any per finançar les seves respectives escoles de música i dignificar les condicions de treball del seu professorat. Això ho farà un govern de Catalunya presidit pel meu partit. Vostès en 23 anys van ser incapaços de fer-ho. És que ni i pensaven en les bandes de música ...

Per la seva desgràcia, la gent d’Amposta sap perfectament allò que avui el PSC porta a aprovació d’aquest Plenari: transparència i voluntat d’aclarir la destinació d’aquests 70.000 euros dels ampostins. De que tenen temor ? Que volen amagar ? Si s’han acomplert els convenis de forma tan escrupolosa i els diners s’han transferit als comptes correctes, aprovem la moció per unanimitat i sortim tots davant la ciutadans mostrant la veritat i en senyal de total i màxima transparència.
O es que a vostè no l’escandalitza el que ha succeït al Palau: més de 20 milions d’euros de particulars i administracions diverses (entre ells segurament els nostres 70.000 euros) desviats en benefici dels antics gestors o d’alguna Fundació política. Vostè creu que ni tan sols cal demanar els comprovants dels ingressos dels diners que vam transferir. Ja se que des d’aquí els tenim, faltaria més, però on es van ingressar, vostè em pot demostrar que els diners van arribar al lloc que havien d’arribar? Això només ens ho poden corroborar els actuals gestos del Palau, als quals la moció els demana aquesta confirmació.

Tots ens em sentir enganyats per l’escàndol del Palau, des dels particulars que van aportar modestament 50 euros per la suposada restauració del orgue el 2004, fins les institucions que van transferir subvencions milionàries pensant que contribuïen al foment i la promoció de la cultura i la música catalana, com la Generalitat o el Ministeri de Cultura. Per aquest motiu, totes aquestes institucions s’han posat d’acord per personar-se davant el jutge que intrueix el cas com a part afectada, i d’aquesta manera tenir accés al sumari i conèixer de primera ma on van a anar a parar els diners que els van transferir de bona fe. No oblide, que l’ajuntament d’Amposta ostenta la condició de membre protector de la Fundació Orfeó Català – Palau de la Música, gràcies a haver signat els convenis. Qui més autoritzat que nosaltres per tant per com membre protector per demanar explicacions del que ha passat amb els nostres diners ?

Molt en temo que, el resultat de la votació d’avui provocarà la vergonya de molts ampostins que difícilment entendran que una cosa tant elemental com demanar transparència en el destí dels seus diners sigue rebutjat per l’equip que actualment governa Amposta.