dijous, de gener 07, 2010

El PSC demana més suport a les entitats culturals i esportives d’Amposta en un any complicat, al Ple de Pressupostos

El passat 28 de desembre es debatia al Ple la proposta de pressupostos per al 2010 que l’equip de Govern de CiU havia elaborat en solitari. El vot del PSC, per segona vegada consecutiva, en els darrers 12 anys va ser l’abstenció, sempre havíem votat en contra. Més enllà que els pressupostos no ens agradaven i que no se’ns havia demanat l’opinió per consensuar cap aspecte, vam considerar que en aquests moments de dificultats, crisi i atur, havíem d’exercir un vot de responsabilitat que visualitzés que des de l’oposició no volem pals a les rodes en l’execució de cap projecte. Els més de 10 milions d’euros d’inversió, entre pressupost propi i el Fons Estatal, que s’han d’invertir a la ciutat si l’equip de govern és capaç d’executar el pressupost, són més necessaris que mai per injectar activitat en les empreses locals.

Fet aquest apunt, seguint amb nostra obligació de fiscalitzar l’acció de govern , hem de denunciar diversos dels punts febles del pressupost.

Es constata una vegada més l’alta fiscalitat del nostre municipi, com ja vam advertir. La recaptació en concepte d’IBI urbà augmenta en 500.000 euros respecte el 2009, seguint la tònica d’incrementar un 7 % anualment aquest impost, el més alt que paguen els ciutadans, sumant un augment del 70 % en els darrers 10 anys !!

L’equip de govern es veu amb l’obligació de desprendre’s de terrenys municipals per valor de 1 milió d’euros per finançar les obres d’urbanització del famós centre comercial del costat del cementeri, per manca de capacitat de generar recursos propis via estalvi. No hay para pan , pero hay para perros .... Amb diners de tots els contribuents finançarem unes obres privades que a més perjudicaran clarament el comerç local, especialment en aquests moments de dificultat. Es demostra una vegada més el favoritisme cap a determinats empresaris i amiguets de colla ...

Només es preveuen recaptar 382.000 euros en concepte d’ICO (impost de construccions), respecte els 946.000 euros del 2009. Finalment, d’aquests darrers, han quedat penjats 258.000 euros de les obres del centre comercial del cementeri, atès que l’equip de govern ha atorgat als promotors un aplaçament de pagament de la llicència d’obres fins al 30 de juny del 2010. I a més, els exonera de presentar un aval, tal com marca la llei, que garanteixi el cobrament en cas de manca de pagament !!

La inversió més important per al 2010 és la urbanització d’Eucaliptus, per valor de 4.5 milions d’euros, el 56 % del pressupost d’inversions. Aquesta inversió l’han posat i tret dels pressupostos diverses vegades en els darrers anys, ates que mai han estat capaços d’executar-la. Ens temem que al 2010 es repeteixi la història, ates que aquesta inversió s’ha de finançar en quotes d’urbanització pagades pels veïns. Seran capaços de convèncer-los perquè paguen les obres en aquests moments de crisi econòmica ? Tenim els nostres dubtes ...

Pel que fa a la despesa corrent, continua destinant-se majoritàriament a personal, 230 persones entre personal funcionari i laboral, i compres de bens i serveis, 9 milions d’euros per un costat i 6.5 per l’altre. Creiem que hi ha molta capacitat d’estalvi en aquestes dues grans bosses de despesa, optimitzant per una banda els recursos humans a través d’una gerència i reduint les contractacions d’urgència, que acabant sent contractacions “a dit” i els càrrecs de confiança. Cal dotar de més transparència la contractació de personal. Per altra banda, també caldria agrupar totes les compres sota un únic responsable o central i auditar certes despeses sumptuàries i innecessàries. Hi ha diversos serveis municipals, a més que estan generant dèficit.

Només es destinen 1.3 milions d’euros a millora de carrers i espais públics, la gran assignatura pendent d’Amposta, junt amb la manca d’aparcament gratuït i la millora de circulació. Hem dit moltes vegades, que l’IBI urbà (5.3 milions eur), s’hauria de destinar majoritàriament a restaurar i millorar l’aspecte de la ciutat: carrers, places, voreres, enllumenat, zones verdes, senyalitzacions, ..., que per això el paguem i és l’objecte principal d’aquest impost.

En l’apartat de propostes, en un any complicat per moltes entitats culturals i esportives, que han vist reduïdes les aportacions per manca d’espònsors i d’impagament de moltes quotes de socis a causa de l’estat de les economies familiars, vam sol•licitar que s’incrementés en un 30 % les aportacions al conjunt de les entitats conveniades amb l’ajuntament. Estem parlant de uns 120.000 euros extres, respecte a un pressupost de 26.7 milions d’euros. La resposta de l’Alcalde fou que havien pujat les aportacions un 5 % i que amb això n’hi havia més que suficient ... ! Sense comentaris !!

Finalment, des del PSC, vam demanar que els 2.300.000 euros que l’Estat ha atorgat a Amposta per al 2010, dintre el Fons Estatal d’Inversions Local (FEIL) es destinen a la construcció un Centre Cívic per a les entitats i els joves d’Amposta. Tot i la riquesa d’entitats de tots tipus que tenim, la majoria no disposen dels mitjans necessaris per desenvolupar dignament la seva activitat i els joves continuen sense tenir cap espai públic alternatiu per trobar-se. La resposta de l’Alcalde: que ja han previst gastar-s’ho en el la primera fase del nou pavelló firal. Vaig pensar, vivim a la mateixa ciutat, però en dos realitats diferents ...

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Felicitats per la feina que esteu fent des del PSC d'Amposta.

Anònim ha dit...

Tan de bó molta gent obrigues los ulls, l'informació que proporcioneu als ciutadants, es més que suficient per desenmascarar, que en el ciu no prima pel bé comú del municipi.

Espero que la gent doni la improtancia que es mereix a les realitats que es cometen a l'Ajuntament i reflexioni si aixó es el que ens convé als Ampostints.

Alfons Forcadell