dimecres, de juliol 12, 2006

Els Espais Naturals, una oportunitat per a l'Agricultura i els seus productes

El passat 9 de juny, els SSTT dels Departaments de Medi Ambient i Agricultura, vam organitzar de forma conjunta una jornada sobre comercialització de productes agroalimentaris de l'Ebre.

Els ponents, tots dos andalusos, van explicar el model de certificació de productes agroalimentaris, artesanals i turístics, vinculats a algun espai natural d'Andalusia. La idea consisteix en aprofitar el prestigi de la marca "Parques Naturales" per tal de donar un valor afegit a les empreses vinculades als tres sectors abans esmentats.

El projecte es va posar en marxa l'any 2003 i en aquests moments ja hi ha més de 160 empreses i 580 productes, inclosos dintre aquest sistema de certificació.

El sistema funciona amb dues potes. Per una banda hi ha una Fundació privada (Andanatura) sense ànim de lucre amb l'objectiu fundacional de fomentar el desenvolupament sostenible dels espais naturals d'Andalusia, que concentra els seus esforços en fomentar l'activitat econòmica del mon agroalimentari, artesanal i turístic de les empreses ubicades a l'interior dels municipis afectats per alguna figura de protecció. En aquesta Fundació participen les Conselleries de Medio Ambiente i Agricultura i empreses privades com Vodafone, Endesa, Sadiel o Ituzzi.

L'operativitat d'aquesta Fundació consisteix en garantir que tots els productes que es comercialitzen sota la marca "Parques Naturales" compleixen uns estàndards de qualitat màxima, per mig d'un sistema de tècnics que controlen de forma regular la producció i a la vegada autoritzen l?entrada a la marca.

L'altra pota és la federació d'empreses aixoplugades sota el paraigües de la marca, que comparteixen diversos serveis i a la vegada aprofiten els recursos promocionals de l'administració que de forma natural és present a la major de Fires i Events turístics de l?Estat i també a nivell internacional.

Aquest model dual és bàsic, sense l'interès del mon empresarial el sistema no tindria sentit i sense la implicació de l'Administració el sistema de certificació i la promoció no tindria la potencia que té.

És una altra manera de mirar-se les coses. La població i les empreses afectades per la declaració d'algun espai natural, té amb aquests sistema una discriminació positiva que fa que la protecció esdenvigue una oportunitat econòmica més enllà que la genera el corresponent flux de visitants als centres d'informació.

Seria molt interessant que a les Terres de lEbre, pugéssim adaptar aquest model. Per això cal a més de la implicació de l'Administració (que ja ho està) la del mon empresarial.