dimecres, de juliol 12, 2006

Ens cal consolidar el nostre patrimoni agrari

El conreu de l'olivera és el més tradicional de les nostres terres i amb una superfície de 60.000 Ha és el paisatge agrícola més genuïnament ebrenc. Cada cop més, per part de la societat actual, a l'activitat agrícola se li reconeix una multifuncionalitat que va més enllà de la simple producció d'aliments de bona qualitat. El manteniment d'un paisatge mil·lenari, la conservació dels seus elements patrimonials - masos, barraques, marges, camins, ... - la seva funció en la prevenció dels incendis per la discontinuïtat que suposa entre les masses forestals, el foment de la biodiversitat derivat d?aquest efecte mosaic i la fixació de la gent al territori, especialment als pobles petits, són algunes de les funcions socials que aporta l'activitat agrària al conjunt de la societat.

Des de les Administracions hem ser capaços de traduir aquest reconeixement en mesures concretes que equiparen la renda dels pagesos a la de la resta de sectors del mon del treball i que a la vegada garanteixin la viabilitat de les explotacions agroramaderes. Aquestes mesures passen per una adequada política d'ajuts, el foment d'assegurances, una bona transferència tecnològica, la promoció del productes de qualitat, però sobre tot per dotar l'espai agrari d'aquelles infraestructures que permeten les explotacions ser suficientment autònomes i competitives en els exigents mercats globalitzats.

L'impuls de regs de suport és una de les millors garanties per consolidar el nostre valuosíssim patrimoni agrari i a la vegada donar instruments als pagesos per afrontar els reptes de la competitivitat. Els regs de suport que s'estan dissenyant i executant en l'actualilitat en molts pobles de les Terres de l'Ebre estan basats en una gestió molt acurada de l'aigua que incorporen elements automatitzats i/o de telecontrol que optimitzen al màxim el reg a pressió per goteig.

En les zones on s'estan implementant aquests nous regadius hi ha una extraordinària il·lusió per veure completat el somni de generacions i generacions de pagesos. Des de l'Administració