dimarts, de setembre 19, 2006

A Amposta li cal un nou Pla de Mobilitat

Després de 2 plans de circulació, encara hi ha greus deficiències i sens dubte en aquests moments aquest és un del problemes urbans més greus que te plantejat Amposta. No s'ha fet un pla pensat en donar solucions que serveixin per un horitzó de 10 a 20 anys.

Les propostes que aplicarà el PSC quan arribe al govern de la ciutat són:

1. Tancament d'una anella viària de circulació interior ràpida. És segurament la clau per millorar ostensiblement el problema circulatori d'Amposta. Cal completar un sistema de rondes que permeten una mobilitat ràpida entre totes les parts de la ciutat sense necessitat de penetrar en els barris centrals. La base d'aquest anell seria l'avinguda Aragonesa, Avinguda Generalitat i Carrer Sant Cristòfol i hauria de contemplar noves connexions per un extrem amb la carretera de la Carroba pel Pla d'Empúries i per l'altre amb l'avinguda de Sant Jaume. Aquesta ronda ha de contemplar connexions fluides amb el centre de la ciutat a través dels carrers Terradelles, Arbó, Passeig Canal, avinguda Catalunya i Buenos Aires.

2. L'Eix de l'Ebre com anella viària exterior. Si existissin enllaços directes entre diferents punts de les rondes abans explicades i l'Eix de l'Ebre, les entrades i sortides d'Amposta es descongestionarien sensiblement ja que es disposaria de moltes alternatives per entrar i sortir de la ciutat. Cal potenciar enllaços pels camins de Tosses, de Comes i Sant Cristòfol est per a comunicar directament l'eix de l'Ebre, en les dues direccions, amb l'anella viària interior i des d'aquí amb el centre d'Amposta.

3. Delimitació real d'una xarxa de vials secundaris. L'existència d'una xarxa principal coneguda (Avinguda de la Ràpita, Carrer del Grao i Avinguda Sta. Bàrbara) pel centre de la ciutat, s'ha de complementar amb la delimitació d'una altra xarxa de vials secundaris alternatius als barris centrals de la ciutat: Carrer Barcelona, Carrer Navarra, Avinguda Buenos Aires, Carrer Madrid, Miquel Granel, Verge del Pilar, Amèrica .... Aquests xarxa paral·lela ha de fer una funció descongestionadora en moments de circulació punta i ha de rebre un tractament urbanístic que es correspongui amb l'objectiu que es vol aconseguir: asfaltats uniformes que indiquen la continuïtat d'aquella via als conductors i senyalització clara.

4. Millora dels accessos principals de la ciutat. En l'actualitat només una de les entrades de la ciutat té el tractament urbanístic viari que li correspon a una capital de comarca amb vocació de servei a la seva àrea d'influència (entrada des de Santa Bàrbara). Les entrades de la ciutat, a més de ser els seus portals de presentació, han d'ajudar a distribuir el trànsit pel conjunt de l'entramat de carrers i han d'actuar amb una lògica global en el conjunt de la ciutat. Aquest és el cas dels accessos per la Ràpita i Sant Jaume, en procés d'adequació i especialment les entrades des Tortosa, l'Aldea i el pont de la N-340. També cal començar a pensar en la construcció d'un tercer pont.

Altres mesures que afavoririen una millora del trànsit urbà serien:

Foment del transport públic urbà. Fa mes de tres anys que es posà en funcionament al nostre municipi una línia de BUS urbà. Durant aquest temps s'ha constatat un lleuger increment d'ús a partir del segon any de funcionament, però per altra banda hem de reconèixer tots plegats, que fins el moment no s'han cobert les expectatives d'ús raonablement exigibles per aquest servei. Tot i el poc ús actual, considerem que la línia s'ha de continuar mantenint pel foment que suposa del transport públic, perquè facilita la mobilitat a la nostra ciutat i perquè està d'acord amb el disseny d'una ciutat urbanística i energèticament sostenible que des del PSC creiem que s'ha de promoure. Cal per tant trobar fórmules imaginatives perquè els potencials usuaris de la línia urbana de BUS incrementen definitivament el seu ús, especialment per als col·lectius de jubilats i estudiants, més enllà de les reduccions que ja se'ls apliquen en aquest moments i altres que per les seves característiques puguin usar el servei. També caldria arribar a acords amb les associacions de comerç per tal que els justificants de les compres realitzats puguin comportar un accés gratuït al servei de BUS. Igualment cal pensar també amb un transport per els veïns de Balada i Poble Nou com mínim els dimarts perquè puguin pujar al mercat i millorar l'enllaç amb l'estació de l'Aldea.

Habilitació de noves zones d'aparcaments lliures. No s'ha pensat que, amb l'actual ritme de creixement del parc automobilístic, en determinades zones dotades de serveis assistencials existiran greus mancances d'aparcament. És necessari planificar unes zones d'aparcament no gaire lluny d'on es prestin els serveis i garantir un mínim de places necessàries per als usuaris més necessitats. En zones com els voltants del Castell, de l'Hospital, de la Plaça de la Castellania i l'Ajuntament, amb molta concentració de serveis cal habilitar aparcaments gratuïts. També convé fomentar acords amb les associacions de comerç per incentivar l'ús gratuït de les zones blaves.

Construcció d'una nova estació d'autobusos. L'actual emplaçament de la parada d'autobusos al centre d'Amposta no és l'adequat per la difícil accessibilitat que suposa per als vehicles de grans dimensions i els problemes de retencions que provoquen els autobusos quan entren i surten del centre urbà. S'ha de buscar una alternativa que comporti menys problemes que l'actual, no allunyada del centre, però amb millor accessibilitat. Els voltants de la Plaça de la Castellania fora un lloc idoni. Això no vol dir eliminar els baixadors urbans que existeixen i que han de continuar donant servei als usuaris.

Pla de Senyalització. Cal adequar la senyalització a la realitat circulatòria del moment, incidint especialment en les senyals mòbils que avisen els conductors amb antelació del tall d'algun carrer. Amb la complexitat actual de la circulació a la ciutat, això és bàsic per no estar donant tombs inútilment a causa de l'ocupació temporal d'alguna via pública. Cal revisar també la senyalització existent en l'actualitat i ser estrictes en les zones de no estacionar per evitar col·lapses puntuals

Educació vial. Si volem convertir Amposta en un model de ciutat hem d'aconseguir que cotxes i vianants convisquin de forma respectuosa. Per aconseguir-ho s'ha de fer una crida al civisme tant dels uns com dels altres. Des de l'Ajuntament s'han d'impulsar campanyes de conscienciació ciutadana encaminades a millorar els mals hàbits consolidats actuals. Cal començar per les escoles i conscienciar els futurs conductors. No volem una policia "sancionadora". Volem que la nostra policia municipal sigui una policia "educadora" i, només la reincidència en les infraccions facin adoptar mesures mes dures contra les persones incíviques.

Cos d'auxiliars de circulació. La policia local es veu obligada a gastar una part important del seu temps a tasques mecàniques d'ordenació del trànsit, especialment en els moments d'entrada i sortida dels centres escolars, que podria dedicar a tasques més necessàries. Això es podria resoldre creant un cos d'auxiliars de circulació, on es podrien integrar la gent gran, les AMPAs dels centres educatius i Protecció Civil .

1 comentari:

Anònim ha dit...

A Amposta li calen polítics sensats i que estiguin més a la ciutat !!!

Anelles: Vostè viu a Amposta? l'avinguda Aragonesa s'estan acabant les obres!! L'Avinguda Generalitat, tot i que no està acabada ja fa de "ronda"!!! L'eix de l'Ebre ja funciona com una "anella", una altra cosa és si la gent el fa servir com a tal.

Vials secundaris: Cal fer una "delimitació real", o cal que la gent es pensi dues vegades on va i per on ha d'anar, o fins i tot si ha d'agafar el cotxe per anar d'un lloc a l'altre?

Accessos: La Diputació aranjarà l'entrada-sortida d'Amposta per la Carrova!!! S'estan fent les obres per l'entrada de l'avinguda de la Ràpita!!!! La de Sant Jaume crec que també s'ha plantejat alguan vegada no se si a Diputació o Generalitat. La idea del "tercer pont" no crec que sigui seva, no?

Transport públic urbà: Després de criticar la posada en marxa del bus (fa uns 3 anys) ara surten amb aquetes? Pel que se s'ha promogut a escoles, llars de jubilats i a altres col·lectius.

Aparcaments lliures: Definitivament vostè no viu a Amposta!!! Aparcament del Grau (angiga poliesportiva), aparcament del carrer Madrid (col·legi Agustí Barberà i IES Montsià) i aparcament al carrer Barcelona. A 50 o 100 metres de les zones blaves li garanteixo que hi ha aparcament "lliure" i només cal caminar una mica que falta ens fa a tots.

Auxliars: La feina d'ordenació de la circulació l'han de fer els professionals i no uns "auxiliars de circulació". S'ha plantajat què passaria si algú s'enfronta a algun dels seus auxiliars, quina autoritat tindrien, si hi ha algun accident per "culpa" d'aquetes persones qui tindria la responsabilitat??